COVID-19 håndtering

CBS Bestyrelsesuddannelserne har siden april 2020 været frontløbere på implementering af COVID-19 risikoreducerende tiltag. Vi har i 2020-2021 gennemført mere end 170 undervisningsdage med hel eller delvis implementering af virtuel undervisning. Erfaringerne har været overordentligt gode, og undervisningsformen vurderes af deltagerne til at give et højt fagligt udbytte i et dynamisk læringsmiljø. Fra d. 6/4 2021 gennemfører CBS Bestyrelsesuddannelserne igen undervisningen med fysisk fremmøde med mulighed for ligeledes at deltage virtuelt i vores ny-installerede hybrid set-up, der favner både virtuelle og fysiske deltagere. Her er nedenstående risikoreducerende tiltag gældende.

 • Covidpas

  CBS Bestyrelsesuddannelserne fastholder, bl.a. i lyset af Delta-varianten, en række smittereducerende foranstaltninger, som siden foråret 2020 har vist sin berettigelse. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at alle deltagere er færdigvaccineret ved uddannelse hos CBS Bestyrelsesuddannelserne. Såfremt du ikke er vaccineret, opfordrer vi til at få taget en covidtest før fysisk fremmøde på første programdag.

 • Temperaturmåling

  Mulighed for temperaturmåling med termisk kamera ved ankomst – medarbejdere på CBS Bestyrelsesuddannelserne og undervisere tager sin temperatur dagligt.

 • Håndsprit

  Der udleveres individuel håndsprit til alle deltagere og undervisere på alle undervisningsdage.

 • Rengøring

  Ekstra rengøring af lokaler, opholdsområder og toiletter i løbet af programdagen(e). Kontaktflader såsom borde og håndtag desinficeres flere gange dagligt.

 • Udluftning

  Udluftning af lokaler samt øget ventilation af indeklima. Døre vil så vidt muligt holdes åbne for at undgå berøring af håndtag.

 • Udendørs telt

  Vores udendørs telt i gården bruges i videst muligt omfang til servering af morgenmad, frokost og eftermiddagssnacks samt til gruppearbejde.

 • Virtuel undervisning

  På alle programmer tilbyder vi deltagelse via Zoom for de, som ikke kan eller må deltage pga. firmapolitik eller lignende. Vores undervisningslokalet er ombygget i april 2021 til et omfattende hybrid set-up, der favner både virtuelle og fysiske deltagere.