COVID-19 håndtering

CBS Bestyrelsesuddannelserne har siden april 2020 været frontløbere på implementering af COVID-19 risikoreducerende tiltag. Vi har i 2020-2021 gennemført mere end 115 undervisningsdage med hel eller delvis implementering af virtuel undervisning. Erfaringerne har været overordentligt gode, og undervisningsformen vurderes af deltagerne til at give et højt fagligt udbytte i et dynamisk læringsmiljø. Fra d. 6/4 2021 gennemfører CBS Bestyrelsesuddannelserne igen undervisningen med fysisk fremmøde med mulighed for ligeledes at deltage virtuelt i vores ny-installerede hybrid set-up, der favner både virtuelle og fysiske deltagere. Her er nedenstående risikoreducerende tiltag gældende.

 • Testkrav

  Det er et krav, at faculty, deltagere og medarbejdere ved CBS Bestyrelsesuddannelserne har taget en COVID-19 test (antigen eller PCR) umiddelbart før en programdag. Der er indgået en firmaaftale med Privattest.dk omkring test af medarbejdere og undervisere.

 • Temperaturmåling

  Mulighed for temperaturmåling med termisk kamera ved ankomst – medarbejdere på CBS Bestyrelsesuddannelserne og undervisere tager sin temperatur dagligt.

 • Afstandskrav

  Lokaler er indrettet, så der er passende afstand mellem deltagere og undervisere. Antallet af deltagere i grupper er tilpasset således, at der er øget fysisk afstand i grupperummene.

 • Mundbind

  Der udleveres individuel håndsprit og mundbind til alle deltagere og undervisere. Bemærk at det er obligatorisk at bruge mundbind på alle indendørs fællesarealer på CBS, når du bevæger dig rundt.

 • Rengøring

  Ekstra rengøring af lokaler, opholdsområder og toiletter i løbet af programdagen(e). Kontaktflader såsom borde og håndtag desinficeres flere gange dagligt.

 • Udluftning

  Udluftning af lokaler samt øget ventilation af indeklima. Døre vil så vidt muligt holdes åbne for at undgå berøring af håndtag.

 • Opvarmet telt

  Vores opvarmede udendørs telt bruges i videst muligt omfang til servering af morgenmad, frokost og eftermiddagssnacks samt til gruppearbejde.

 • Portionsanrettede måltider

  Både morgenmad, frokost og snacks vil være portionsanrettet og indpakket.

 • Virtuel undervisning

  På alle programmer tilbyder vi deltagelse via Zoom for de, som ikke kan eller må deltage pga. firmapolitik eller lignende. Vores undervisningslokalet er ombygget i april 2021 til et omfattende hybrid set-up, der favner både virtuelle og fysiske deltagere.