CBS Bestyrelsesuddannelsen

- 360° perspektiv på bestyrelsesarbejde

- Erfaringsudveksling og dialog om cases

- 45 bestyrelsesformænd, 30 rådgivere og 15 professorer

- Træning i bestyrelsens mest udfordrende opgaver

Board Leadership Masterclass 2018

- Casebaseret masterclass for erfarne bestyrelsesmedlemmer

- Fokus på værdiskabelse, strategi og ledelse

- Undervisningsteam med førende bestyrelsesformænd

- Læs mere: Pension og Forsikring...

- Læs mere: Bank og Realkredit...

- Godkendt af Finanstilsynet

Finansielle Grundkurser

Bestyrelsesarbejde i
Mindre & Mellemstore Virksomheder


MMV bestyrelseskurset forener erfaringsbaseret praksis fra bestyrelseslokalerne med forskningsbaseret viden i mindre og mellemstore virksomheder. Formålet med bestyrelses-uddannelsen for mindre, mellemstore og ejerledede virksomheder (MMV) er, at give bestyrelsesmedlemmer og ejerledere grundlæggende viden og erfaring med væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer.

Board Leadership
Masterclass


Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Det er bygget op omkring erfaringsbaserede cases med fokus på ledelse, strategi og værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet.

BESTYRELSESARBEJDE OG SELSKABSLEDELSE

CBS Bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som fag. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Deltagerne bliver inspireret og udfordret af professorer og førende bestyrelseskapaciteter i case diskussioner om bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer. Deltagerne får skærpet deres kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen.
CBS Bestyrelsesuddannelsernes fakultet består af flere end 110 erfarne bestyrelsesformænd, seniorrådgivere og professorer.
CBS Bestyrelsesuddannelserne har siden etableringen i sommeren 2013 gennemført 50 bestyrelsesprogrammer, 350 programdage og 650 case sessions med deltagelse af flere end 1100 bestyrelsesmedlemmer, direktører og ejerledere. Hovedprogrammerne er Board Leadership Masterclass og CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, mens der i 2018 også er Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i Bank & Realkredit hhv. Pension & Forsikring, Bestyrelsesarbejde i Kommunale Forsyningsselskaber, Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde samt Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder, der afholdes i samarbejde med IDA Ingeniørforeningen.
Læs mere om bestyrelser, bestyrelsesuddannelse og CBS Bestyrelsesuddannelserne her eller på LinkedIn

Testimonials

Sanne Lønskov

“Bestyrelsesuddannelsen på CBS er indiskutabelt det bedste uddannelsesforløb jeg har deltaget i! Hele forløbet er lagt an på en 360 graders… [Læs mere]

Sanne Lønskov Adm. Direktør hos N’age, Danmark
Frank Rechendorff Møller

“Akademisk/teoretisk ekspertise og professionelle praktikkere. Meget nærværende og relevante problemstillinger og god, dynamisk formidling… [Læs mere]

Frank Rechendorff Møller CEO, Agustinus Fonden
© Copyright - CBS Bestyrelsesuddannelserne