CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen

- 360° perspektiv på bestyrelsesarbejde

- Casebaseret undervisning og erfaringsudveksling

- 45 bestyrelsesformænd, 30 rådgivere og 15 professorer

- Fokus på bestyrelsens mest udfordrende opgaver og dilemmaer

Board Leadership Masterclass

- Casebaseret masterclass for erfarne bestyrelsesmedlemmer

- Fokus på værdiskabelse, strategi og ledelse

- Undervisningsteam med førende bestyrelsesformænd

- Læs mere: Pension og Forsikring...

- Læs mere: Bank og Realkredit...

- Godkendt af Finanstilsynet

Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder

Mindre & Mellemstore Virksomheder

MMV bestyrelseskurset forener erfaringsbaseret praksis fra bestyrelseslokalerne med forskningsbaseret viden i mindre og mellemstore virksomheder. Formålet med bestyrelses-uddannelsen for mindre, mellemstore og ejerledede virksomheder (MMV) er at give bestyrelsesmedlemmer og ejerledere grundlæggende viden og erfaring med væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer.

CBS Bestyrelses uddannelsen

Formålet med Bestyrelsesuddannelsen er at give et 360 graders perspektiv på bestyrelsens opgaver, problemstillinger og relationer. Uddannelsen er målrettet bestyrelsesmedlemmer, direktører, rådgivere og andre, der vil bidrage med kvalificeret bestyrelsesarbejde, og/eller som ønsker at komme i gang med en bestyrelseskarriere.
Programmet er udviklet i dialog med erfarne bestyrelses-medlemmer fra erhvervslivet, CBS professorer og partnere i Kromann Reumert og EY.

Board Leadership Masterclass

Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Det er bygget op omkring erfaringsbaserede cases med fokus på ledelse, strategi og værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder

Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder introducerer nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at kunne varetage bestyrelseshverv i pengeinstitutter og realkreditinstitutter, pensionsselskaber og forsikringsselskaber samt investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere.

BESTYRELSESARBEJDE OG SELSKABSLEDELSE

CBS Bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som fag. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Deltagerne bliver inspireret og udfordret af professorer og førende bestyrelseskapaciteter i case diskussioner om bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer. Deltagerne får skærpet deres kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen.

CBS Bestyrelsesuddannelserne har siden etableringen i sommeren 2013 gennemført mere end 110 bestyrelsesprogrammer, 660 programdage og 800 case sessioner med deltagelse af flere end 3800 bestyrelsesmedlemmer, direktører og ejerledere. Hovedprogrammerne er Board Leadership Masterclass og CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, mens der også afholdes uddannelser i Bestyrelsesarbejde i Finansielle virksomheder (Bank og Realkredit, Pension og Forsikring og Investeringsforeninger), Bestyrelsesarbejde i Kommunale Forsyningsselskaber, Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde, Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder, der afholdes i samarbejde med IDA Ingengiørforeningen og Børsens Bestyrelsesuddannelser, der afholdes i samarbejde med Børsen Uddannelse.

CBS Bestyrelsesuddannelserne giver deltagerne en dybdegående viden om nutidens konstant udviklende forretningsmiljø og udstyrer deltagerne med de færdigheder og værktøjer, der skærper deres bestyrelsesledelseskompetencer.

På nuværende tidspunkt er CBS Bestyrelsesuddannelserne og programmet Bestyrelsesuddannelsen på dansk. Deltagerne skal være i stand til både at forstå og tale dansk på et niveau, der sikrer en værdifuld undervisningsoplevelse.

Testimonials

“Jeg kan kun gentage, at det har været den bedste uddannelsesmæssige oplevelse nogensinde. Kombination af teori og praksis, samt format med cases og gruppedynamik er fantastisk.”

“Fantastisk, tidssvarende og meget spændende forløb. Et undervisningsteam i topklasse. Casekonceptet styrker både indlæring og netværket i gruppen generelt. Kommer til at savne den inspirerende undervisning og dynamikken.”

Det har været en stor fornøjelse at følge denne uddannelse. Niveauet var skyhøjt og undervisningsformen var afslappet, men komprimeret. Ingen spildtid. Virkelig tjekket gennemførelse af onlinedagene, og jeg vil mene, at læringen var lige så god disse dage.

© CBS Bestyrelsesuddannelserne 2021