CBS Bestyrelsesuddannelsen

- 360° perspektiv på bestyrelsesarbejde

- Casebaseret undervisning og erfaringsudveksling

- Fokus på bestyrelsens mest udfordrende opgaver og dilemmaer

Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder

- Væsentligste opgaver, problemstillinger og udfordringer i MMV’er

- Professionelt bestyrelsesarbejde i MMV’er

- Case og erfaringsbaseret undervisning

Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder

- Godkendt af Finanstilsynet

- ESG & Sustainable Finance

- Bank og Realkreditinstitutter

- Pension og Forsikringsselskaber

ESG & Sustainable Finance

Bæredygtighed og ESG er blevet et hovedemne i bestyrelseslokalerne og undervejs fra et compliance spørgsmål til en offensiv dagsorden om purpose, strategi og værdiskabelse. Samfundet har på tværs af brancher øgede forventninger til virksomheders positive bidrag. NGO’ere og andre stakeholdere kræver øget transparens og ønsker dialog. Hvordan tilrettelægger bestyrelsen og direktionen en relevant proces?

Programstart november 2023
Læs mere her

Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder

Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder introducerer nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at kunne varetage bestyrelseshverv i pengeinstitutter og realkreditinstitutter, pensionsselskaber og forsikringsselskaber samt investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere.

Programstart oktober 2023
Læs mere her

Global Board Leadership Masterclass

Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Det er bygget op omkring erfaringsbaserede cases med fokus på ledelse, strategi og værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet.

Programstart juni 2023
Læs mere her

Mindre & Mellemstore Virksomheder

MMV bestyrelseskurset forener erfaringsbaseret praksis fra bestyrelseslokalerne med forskningsbaseret viden i mindre og mellemstore virksomheder. Formålet med bestyrelses-uddannelsen for mindre, mellemstore og ejerledede virksomheder (MMV) er at give bestyrelsesmedlemmer og ejerledere grundlæggende viden og erfaring med væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer.

Programstart oktober 2023
Læs mere her

BESTYRELSESARBEJDE & SELSKABSLEDELSE

CBS Bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som fag. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Deltagerne bliver inspireret og udfordret af professorer og førende bestyrelseskapaciteter i case diskussioner om bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer. Deltagerne får skærpet deres kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen.

CBS Bestyrelsesuddannelserne har siden etableringen i sommeren 2013 gennemført flere end 125 bestyrelsesprogrammer, 700 undervisningsdage og 2100 case-sessioner med deltagelse af 4000 bestyrelsesmedlemmer, direktører og erhvervsledere. I 2021 gennemførtes 134 undervisningsdage med deltagelse af 900 bestyrelsesmedlemmer på 28 forskellige programmer. Hovedprogrammerne er Board Leadership Masterclass og CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, mens der også afholdes uddannelser i Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder, Bestyrelsesarbejde i Finansielle virksomheder (Bank og Realkredit, Pension og Forsikring og Investeringsforeninger), Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde, Bestyrelsesarbejde i Startups og Scaleups, Bestyrelsesarbejde i Kommunale Forsyningsselskaber og Børsens Bestyrelsesuddannelser, der afholdes i samarbejde med Børsen Uddannelse.

CBS Bestyrelsesuddannelserne giver deltagerne en dybdegående viden om nutidens konstant udviklende forretningsmiljø og udstyrer deltagerne med de færdigheder og værktøjer, der skærper deres bestyrelsesledelseskompetencer. Nedenstående model viser CBS Bestyrelsesuddannelsernes 360 grader perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt.

På nuværende tidspunkt er CBS Bestyrelsesuddannelsen og de fleste andre programmer på dansk. Deltagerne skal være i stand til både at forstå og tale dansk på et niveau, der sikrer en værdifuld undervisningsoplevelse. Dog udbydes enkelte uddannelser på engelsk; blandt andet Boardwork and Corporate Governance for Fintech Startups og Boardwork and Corporate Governance for Life Science Startups.

VIRTUEL OG HYBRID UNDERVISNING

CBS Bestyrelsesuddannelserne har gennemført over 40 virtuelle undervisningsdage og over 190 hybride undervisningsdage siden foråret 2020 til og med januar 2022. Det er muligt at følge uddannelserne virtuelt (i et hybrid format), da CBS Bestyrelsesuddannelserne har opbygget betydelige teknologiske og pædagogiske kompetencer inden for hybrid undervisning. Vores undervisningslokaler og grupperum er i dag indrettet med storskærme, 4K kameraer, elektroniske whiteboards og professionelle mikrofoner mv., og vurderes som værende nogle af de mest avancerede i Danmark. Vi anvender Zoom som vores platform i lighed med 500.000 andre virksomheder verden rundt.

Tomas Kirk, Deltager på Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder, 2021:

“CBS Bestyrelsesuddannelser har et meget højt niveau i deres undervisning, der giver et stærkt fundament i bestyrelsesarbejdet. Der er en særlig energi i  undervisningen på CBS, hvor kombinationen af oplæg, cases, gruppearbejde og diskussioner med erfaringer i plenum skaber en rigtig god ramme for læring. Jeg var nødt til at deltage virtuelt på ZOOM – og det format håndterer CBS også rigtig professionelt. Der er flere skærme i lokalet, så alle kan se – med gode kameraer og mikrofoner, så både ’CBS-folket’ og os ’ZOOMister’ var helt med i den nærværende dialog. Faktisk har der fra start været 2 danskere med fra Kina hver gang over ZOOM – det siger noget om niveauet.

SOS Børnebyerne

CBS Bestyrelsesuddannelserne har igennem mange år støttet SOS Børnebyerne – og været med til at gøre en forskel i udsatte børns liv verden over.

Vi er glade for at kunne bidrage og støtte et socialt ansvar. Det er et partnerskab, vi er stolte af.

Læs mere om SOS Børnebyerne og deres formål her.

TESTIMONIALS

“Det har været en sand fornøjelse at have fået muligheden for at modtage undervisning fra nogle af Danmarks dygtigste fagpersoner og ikke mindst at få lov til at møde en stor gruppe af dygtige, engagerede og inspirerende mennesker. Jeg kan på det varmeste anbefale CBS Bestyrelsesuddannelsen og ikke blot til dem, som ønsker at styrke deres bestyrelseskompetencer, men også til ledere, som ønsker at få et generelt bredt kompetenceløft indenfor områder som bl.a. corporate governance & financial management.”

CBS Bestyrelsesuddannelsen er ”second to non”. Indhold, cases og faculty er af høj international klasse. En uddannelse, som i den grad ruster en til de mange komplicerede udfordringer, man uden tvivl vil blive mødt med i bestyrelseslokalet. Jeg vil til enhver tid varmt anbefale alle med bestyrelsesinteresse at deltage i denne uddannelse. Personligt har jeg svært ved at tro, at det kan gøres bedre andre steder

“Jeg kan kun gentage, at det har været den bedste uddannelsesmæssige oplevelse nogensinde. Kombination af teori og praksis, samt format med cases og gruppedynamik er fantastisk.”

“Fantastisk, tidssvarende og meget spændende forløb. Et undervisningsteam i topklasse. Casekonceptet styrker både indlæring og netværket i gruppen generelt. Kommer til at savne den inspirerende undervisning og dynamikken.”

© CBS Bestyrelsesuddannelserne 2021

Boardwork and Corporate Governance for Life Science Startups

 To be a board director of a Life Science startup is an important and inspiring, yet challenging task, when there is ambiguity regarding strategy, uncertainty regarding future financing, and dilemmas in the roles and responsibilities of the board of directors, founders, investors, and the executive team. Learn how to manage these challenges!

Program start in May 2023

Read more about the program here