CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen

- 360° perspektiv på bestyrelsesarbejde

- Casebaseret undervisning og erfaringsudveksling

- 45 bestyrelsesformænd, 30 rådgivere og 15 professorer

- Fokus på bestyrelsens mest udfordrende opgaver og dilemmaer

Board Leadership Masterclass

- Casebaseret masterclass for erfarne bestyrelsesmedlemmer

- Fokus på værdiskabelse, strategi og ledelse

- Undervisningsteam med førende bestyrelsesformænd

- Læs mere: Pension og Forsikring...

- Læs mere: Bank og Realkredit...

- Godkendt af Finanstilsynet

Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder

CBS BESTYRELSESUDDANNELSERNE OG COVID-19

Vi sender de bedste tanker og håber, at du og dine nærmeste er friske og kommer godt igennem denne ekstremt udfordrende periode – for mennesker, erhvervsliv og samfund. Vi er glade for, at den politiske ledelse, myndighederne og det danske sundhedssystem kan se resultatet af de helt usædvanlige indgreb og anstrengelser, og at virksomheder og samfund vil kunne se lyset for enden af tunnelen og genoptage aktiviteterne i en forventelig længere rejse tilbage til vækst og værdiskabelse. Risk Governance og Crisis Management har fået en helt ny dimension.

Ved CBS Bestyrelsesuddannelserne har vi flyttet tæt på 20 undervisningsdage i marts og april til nye datoer i maj, juni og august. Tak for den store forståelse og opbakning som vi har modtaget fra deltagere, faculty og vores stakeholders. Vi er parallelt hermed ved at gøre klar til, at udvalgte sessioner og undervisningsdage kan gennemføres virtuelt, ifald nedlukningen af undervisningsaktiviteter bliver længere end forudset. Vi har desuden besluttet, at risikostyring og krisehåndtering med inddragelse af erfaringer og best practices fra COVID-19 krisen bliver det første emne, som er på dagsordenen, når undervisningen genoptages – fysisk eller virtuelt. Et team med 6-8 professorer og bestyrelsesformænd er ved at udvikle sessionen og helt aktuelle cases er under udarbejdelse.

Deltagere ved de igangværende CBS bestyrelsesuddannelser har fået mail med information om flytninger og om nye datoer. Vi følger udviklingen i COVID-19 situationen tæt og vil sikre en løbende opdatering.

Ved CBS Bestyrelsesuddannelserne gælder helt generelt, at deltagere, som er forhindret i at deltage på en given undervisningsdag, og dette gælder naturligvis også på nye datoer som følge af COVID-19-situationen, kan deltage på samme dag på den pågældende bestyrelsesuddannelse i efteråret 2020 eller i foråret 2021.

Endelig er vi glade for, at interessen for at deltage ved CBS Bestyrelsesuddannelserne fortsat er meget stor. Vi modtager løbende nye tilmeldinger og kan blandt andet melde fuldt hold på efterårets 16-dages CBS Bestyrelsesuddannelse. Der er optaget 48 deltagere og en længere venteliste. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at CBS Bestyrelsesuddannelsen 2021-1 starter den 29. og 30. januar 2021.

Igen, vi ønsker det bedste for alle, mennesker, virksomheder og samfund.

Bedste hilsner
CBS Bestyrelsesuddannelserne

Tirsdag den 31. marts 2020

Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder


Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder introducerer nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at kunne varetage bestyrelseshverv i pengeinstitutter og realkreditinstitutter, pensionsselskaber og forsikringsselskaber samt investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere.


Bestyrelsesarbejde i
Mindre & Mellemstore Virksomheder


MMV bestyrelseskurset forener erfaringsbaseret praksis fra bestyrelseslokalerne med forskningsbaseret viden i mindre og mellemstore virksomheder. Formålet med bestyrelses-uddannelsen for mindre, mellemstore og ejerledede virksomheder (MMV) er at give bestyrelsesmedlemmer og ejerledere grundlæggende viden og erfaring med væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer.


Board Leadership
MasterclassFormålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Det er bygget op omkring erfaringsbaserede cases med fokus på ledelse, strategi og værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet.

BESTYRELSESARBEJDE OG SELSKABSLEDELSE

CBS Bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som fag. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Deltagerne bliver inspireret og udfordret af professorer og førende bestyrelseskapaciteter i case diskussioner om bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer. Deltagerne får skærpet deres kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen.
CBS Bestyrelsesuddannelsernes fakultet består af flere end 150 erfarne bestyrelsesformænd, seniorrådgivere og professorer.
CBS Bestyrelsesuddannelserne har siden etableringen i sommeren 2013 gennemført 50 bestyrelsesprogrammer, 350 programdage og 650 case sessions med deltagelse af flere end 1100 bestyrelsesmedlemmer, direktører og ejerledere. Hovedprogrammerne er Board Leadership Masterclass og CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, mens der i 2019 også er Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder Bank & Realkredit hhv. Pension & Forsikring, Bestyrelsesarbejde i Forsyningsselskaber, Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde samt Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder, der afholdes i samarbejde med IDA Ingeniørforeningen.
Læs mere om bestyrelser, bestyrelsesuddannelse og CBS Bestyrelsesuddannelserne her eller på LinkedIn

Testimonials

Sanne Lønskov

“Bestyrelsesuddannelsen på CBS er indiskutabelt det bedste uddannelsesforløb, jeg har deltaget i! Hele forløbet er lagt an på en 360 graders… [Læs mere]

Sanne Lønskov Adm. Direktør hos N’age, Danmark
Frank Rechendorff Møller

“Akademisk/teoretisk ekspertise og professionelle praktikere. Meget nærværende og relevante problemstillinger og god, dynamisk formidling… [Læs mere]

Frank Rechendorff Møller CEO, Agustinus Fonden
© CBS Bestyrelsesuddannelserne 2020