CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen

- 360° perspektiv på bestyrelsesarbejde

- Casebaseret undervisning og erfaringsudveksling

- 45 bestyrelsesformænd, 30 rådgivere og 15 professorer

- Fokus på bestyrelsens mest udfordrende opgaver og dilemmaer

Board Leadership Masterclass

- Casebaseret masterclass for erfarne bestyrelsesmedlemmer

- Fokus på værdiskabelse, strategi og ledelse

- Undervisningsteam med førende bestyrelsesformænd

- Læs mere: Pension og Forsikring...

- Læs mere: Bank og Realkredit...

- Godkendt af Finanstilsynet

Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder

CBS BESTYRELSESUDDANNELSERNE OG COVID-19

Seneste måneder har været udfordrende for såvel mennesker, erhvervsliv og samfund. Risk Governance og Crisis Management har fået en helt ny dimension. Ved CBS Bestyrelsesuddannelserne har vi omlagt en stor del af de planlagte programdage og sessions til virtuel undervisning.

Stor tak til alle vores deltagerne, som har taget godt imod den nye undervisningsform og bidraget til at gøre undervisningen relevant og praksisorienteret ved at deltage aktivt i case- og plenumdiskussionerne. Vi er meget taknemmelige for, at vores fantastiske faculty med 20 professorer og erhvervsledere i samarbejde med CBS Bestyrelsesuddannelserne har lagt mange gode kræfter i at udvikle og afprøve virtuel bestyrelsesundervisning med spændende cases, breakout-grupper og peer-to-peer erfaringsudveksling.

Link – online learning:
Professor på CBS ved Institut for Strategi og Innovation Thomas Ritter har I samarbejde med assisterende professor Carsten Lund Pedersen og Project Manager Christina Merolli Poulsen udarbejdet en 5-trinsanalyse, der skal bidrage til at bringe din virksomhed sikkert gennem krisen: “Hvordan påvirker Corona forretningsmodellen?”

Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder


Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder introducerer nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at kunne varetage bestyrelseshverv i pengeinstitutter og realkreditinstitutter, pensionsselskaber og forsikringsselskaber samt investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere.


Bestyrelsesarbejde i
Mindre & Mellemstore Virksomheder


MMV bestyrelseskurset forener erfaringsbaseret praksis fra bestyrelseslokalerne med forskningsbaseret viden i mindre og mellemstore virksomheder. Formålet med bestyrelses-uddannelsen for mindre, mellemstore og ejerledede virksomheder (MMV) er at give bestyrelsesmedlemmer og ejerledere grundlæggende viden og erfaring med væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer.

Board Leadership
MasterclassFormålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Det er bygget op omkring erfaringsbaserede cases med fokus på ledelse, strategi og værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet.

BESTYRELSESARBEJDE OG SELSKABSLEDELSE

CBS Bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som fag. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Deltagerne bliver inspireret og udfordret af professorer og førende bestyrelseskapaciteter i case diskussioner om bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer. Deltagerne får skærpet deres kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen.
CBS Bestyrelsesuddannelsernes fakultet består af flere end 150 erfarne bestyrelsesformænd, seniorrådgivere og professorer.
CBS Bestyrelsesuddannelserne har siden etableringen i sommeren 2013 gennemført 50 bestyrelsesprogrammer, 350 programdage og 650 case sessions med deltagelse af flere end 1100 bestyrelsesmedlemmer, direktører og ejerledere. Hovedprogrammerne er Board Leadership Masterclass og CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, mens der i 2020 også er Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder i hhv. Bank & Realkredit, Pension & Forsikring og Investeringsforeninger, Bestyrelsesarbejde i Forsyningsselskaber, Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde samt Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder, der afholdes i samarbejde med IDA Ingeniørforeningen.
Læs mere om bestyrelser, bestyrelsesuddannelse og CBS Bestyrelsesuddannelserne her eller på LinkedIn

Testimonials

“Bestyrelsesuddannelsen på CBS er indiskutabelt det bedste uddannelsesforløb, jeg har deltaget i! Hele forløbet er lagt an på en 360 graders… [Læs mere]

“Akademisk/teoretisk ekspertise og professionelle praktikere. Meget nærværende og relevante problemstillinger og god, dynamisk formidling… [Læs mere]

© CBS Bestyrelsesuddannelserne 2020