Board Leadership Masterclass

Periode: 23. – 25. juni & 26. – 27. august 2021

Formål

Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Det er bygget op omkring erfaringsbaserede cases med fokus på ledelse, strategi og værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet.

Udbytte

Erfaringsudveksling og dialog om ”What do Boards do, what should Boards be doing” baseret på et stort antal cases. Inspiration fra faciliterende undervisningsteams bestående af erfarne bestyrelsesformænd, professorer og toprådgivere i dansk erhvervsliv.

Styrkelse af egne kompetencer og en generel professionalisering af bestyrelsesarbejde.

Deltagerprofil

Board Leadership Masterclass er målrettet bestyrelsesmedlemmer med betydelig bestyrelseserfaring, som ønsker at blive endnu bedre, men har begrænset tid.

Emner

Board Dynamics, Board and CEO, Strategy, Active Ownership and Shareholder Value, the Business and the Customers, Financial Management, Monitoring Company Performance, the Board and M&A, Handling the Owners, Globalization, Liability issues.

Undervisningsteam

Uddannelsen anvender et større antal erfaringsbaserede cases fra dansk erhvervsliv. Undervisning samt diskussioner i grupper og plenum faciliteres af professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere fra Kromann Reumert og EY. Det pædagogiske udgangspunkt er refleksion og læring baseret på erfaringer fra praksis og forskningsbaseret viden.

Se hele CBS Bestyrelsesuddannelsernes faculty

 • Dato

  Board Leadership Masterclass 2021

  Modul 1
  Dag 1: Onsdag den 23. juni
  Dag 2: Torsdag den 24. juni
  Dag 3: Fredag den 25. juni

  Modul 2
  Dag 4: Torsdag den 26. august
  Dag 5: Fredag den 27. august

 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  Uddannelsen koster 60.000,- DKK ekskl. moms