Bestyrelsesarbejde i arbejdsmarkedspensionsselskaber

Periode: Foråret 2019

Oven på finanskrisen er kravene til ledelsen af finansielle selskaber skærpet betragteligt. Det betyder, at der er øget fokus på bestyrelserne i arbejdsmarkedspensionsselskaber. Kravene rettes mod såvel bestyrelsens varetagelse af den overordnede og strategiske ledelse af pensionskassen som bestyrelsens overvejelser og beslutninger om forretningsmodel, solvens, risikoprofil og risikostyring samt opsyn med direktionen.

Kravene til bestyrelsesmedlemmers kompetencer, viden og ansvar er øget markant. Bestyrelsen skal løbende vurdere om dens medlemmer tilsammen besidder den fornødne erfaring, viden og kompetencer om pensionskassens risici til at sikre en forsvarlig drift.

Som offentlig arbejdstagerrepræsentant i bestyrelsen for et arbejdsmarkedspensionsselskab er der en række hensyn, som skal balanceres. Det er en kompleks og udfordrende opgave for bestyrelsen at afveje strategi og forretningsmodel, medlemmernes behov og ønsker samt samfundsmæssigt og socialt ansvar.

Formål

Formålet med ”Bestyrelsesarbejde i arbejdsmarkedspensionsselskaber” er at give deltagerne et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt og ansvarsområder samt et pensionsfagligt og reguleringsmæssigt overblik. Programmet består af to moduler af hver to dage. Modul 1 har fokus på pensionssystemet, regulering, forretningsmodeller, Corporate Governance samt bestyrelsens opgaver, prioriteter og samspil med direktionen. Modul 2 har fokus på bestyrelsesarbejde, bestyrelsesevaluering, strategi og værdiskabelse, nye produkter og OPP samt pensionspolitik og socialt ansvar.

Fagligt udgangspunkt, undervisningsteams og udbytte

Bestyrelsesarbejde i arbejdsmarkedspensionsselskaber er bygget op omkring erfaringsbaserede cases med dilemmaer og problemstillinger fra bestyrelseslokalet i arbejdsmarkedspensionsselskaber. Overvejelser og løsninger på problemstillingerne diskuteres og perspektiveres i dialog med undervisningsteams af professorer, bestyrelsesformænd og nøgle-personer på det pensionsfaglige område. Deltagerne får på den måde mulighed for at prøve kræfter med bestyrelsens mest udfordrende opgaver og beslutningssituationer inden mødet med disse i praksis.
Program og cases er udviklet i samarbejde med CBS professorer, erfarne bestyrelsesformænd fra dansk erhvervsliv, nøglepersoner i pensionssektoren samt arbejdsmarkedsselskaber og LO og FTF.
Undervisningsteamets sammensætning er primært foretaget ud fra tre kriterier:
 1. Erfaring med bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder
 2. Forskningsbaseret viden og faglige
 3. Kompetencer inden for pensionsområdet

Se hele CBS Bestyrelsesuddannelsernes faculty

 • Dato

  Uddannelsen finder sted i foråret 2019

 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  Efter aftale med Pensionselskaberne.