CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen 2020-2

Periode: 4. september 2020 – 23. januar 2021

Formål

Formålet med bestyrelsesuddannelsen er at give et 360 graders perspektiv på bestyrelsens opgaver, problemstillinger og relationer. Uddannelsen er målrettet bestyrelsesmedlemmer samt direktører, rådgivere og andre, der vil bidrage med kvalificeret bestyrelsesarbejde, og/eller som ønsker at komme i gang med en bestyrelseskarriere.

Programmet er udviklet i dialog med erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv samt CBS professorer og partnere i Kromann Reumert og EY.

Udbytte

 • Overblik over bestyrelsens opgaver og problemstillinger
 • Konkrete værktøjer og kompetencer til brug for professionelt bestyrelsesarbejde
 • Erfaringsudveksling og dialog om ”What do Boards do, what should Boards be doing” baseret på et stort antal cases
 • Inspiration fra erfarne bestyrelsesmedlemmer, professorer og rådgivere i dansk erhvervsliv
 • Træning af samspillet i bestyrelsen samt bestyrelsen og direktionen imellem

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig alle, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i såvel børsnoterede som privat og offentligt ejede selskaber og organisationer.

Profilen for de 555 deltagere, der hidtil har gennemført Bestyrelsesuddannelsen, er:

 • 32 % har mere end 5 års bestyrelseserfaring, 45 % har mellem 1 – 5 års bestyrelseserfaring, og 23 % er uden bestyrelseserfaring.
 • 70 % arbejder i direktion og ledelse, 20 % i rådgiver- og stabsfunktioner, og 10 % er fuldtidsbeskæftiget i bestyrelser eller er ejerledere.
 • Gennemsnitsalderen er mellem 50 – 55 år.

Pædagogik

Uddannelsen anvender et større antal erfaringsbaserede cases fra dansk erhvervsliv. Undervisning samt diskussioner i grupper og i plenum faciliteres af professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere fra Kromann Reumert og EY. Det pædagogiske udgangspunkt er refleksion og læring baseret på erfaringer fra praksis og forskningsbaseret viden. Undervisningen er på dansk, og de fleste cases er ligeledes på dansk. Uddannelsesforløbet afsluttes med en ”praktisk eksamensopgave”, som både består af en skriftlig og mundtlig del.

Undervisningsteam

Undervisningen ledes af Tom Jacobsgaard, direktør for CBS Bestyrelsesuddannelserne og Steen Thomsen, professor ved Center for Corporate Governance, CBS. Derudover deltager 12 professorer fra CBS, 20 erfarne bestyrelsesformænd og medlemmer samt 18 rådgivere fra EY og Kromann Reumert.

Se hele CBS Bestyrelsesuddannelsernes faculty

 • Dato

  CBS Bestyrelsesuddannelsen 2020-1 finder sted den 4. september 2020 – 23. januar 2021.

  Bestyrelsesuddannelsen består af i alt 16 dages undervisning og afvikles over fem måneder. Alle dage er fra 9.00 og til ca. 17.00.

  Modul 1: 4. – 5. september 2020
  Modul 2: 14. september 2020
  Modul 3: 21. september 2020
  Modul 4: 28. september 2020
  Modul 5: 5. oktober 2020
  Modul 6: 23. – 24. oktober 2020
  Modul 7: 2. november 2020
  Modul 8: 16. november 2020
  Modul 9: 30. november 2020
  Modul 10: 7. december 2020
  Modul 11: 8. – 9. januar 2021
  Modul 12: 22. – 23. januar 2021

 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  Uddannelsen koster 80.000,- DKK ekskl. moms