Bestyrelsesarbejde i
Mindre og Mellemstore Virksomheder

Periode: Dag 1: 4. oktober | Dag 2: 24. oktober | Dag 3: 18. november | Dag 4: 27. november 2017

Formål

MMV bestyrelseskurset forener erfaringsbaseret praksis fra bestyrelseslokalerne med forskningsbaseret viden i mindre og mellemstore virksomheder. Formålet med bestyrelsesuddannelsen for mindre, mellemstore og ejerledede virksomheder (MMV) er, at give bestyrelsesmedlemmer og ejerledere gundlæggende viden og erfaring med væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer, som et betyrelsesmedlem møder i mindre og mellemstore virksomheder.

Undersøgelser viser, at virksomheder som arbejder professionelt med bestyrelse og ledelse, træffer bedre beslutninger og fremmer værdiskabelsen.

Virksomheder med en professionel bestyrelse er mere udviklingsorieterede og er bedre til at vækste. Men der er også undtagelser – en ekstern bestyrelse er ikke i sig selv garanti for vækst og udvikling. Det kræver, at ejere og bestyrelse har viden og kendskab til, hvordan man får fokus på det værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Uddannelsen er udviklet af CBS Executive og CBS professorer i dialog med erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv og partnere i EY og Kromann Reumert.

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig til alle, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i mindre, mellemstore og ejerledede virksomheder.

Uddannelsen er rettet mod bestyrelsesmedlemmer, der enten har begrænset erfaring med bestyrelsesarbejdet eller efterspørger værktøjer og viden om mere værdiskabende bestyrelsesarbejde samt mod ejerledere, som overvejer etablering af en ekstern bestyrelse, eller som kan se en mulighed for udviklingen af det nuværende bestyrelsesarbejde.

Udbytte

 • Overblik over bestyrelsens opgaver og problemstilling
 • Konkrete værktøjer og kompetencer til brug for professionelt bestyrelsesarbejde
 • Erfaringsudveksling og dialog om, hvad bestyrelser bør gøre og hvordan – baseret på cases
 • Inspiration fra erfarne bestyrelsesmedlemmer, professorer og rådgivere i dansk erhvervsliv

Pædagogik

Alle emner er bygget op omkring erfaringsbaserede cases og detagernes arbejde med ”virkelige” problemstillinger og dilemmaer fra bestyrelseslokalerne i mindre og mellemstore virksomheder. Dialogen med professorer og bestyrelsesformænd giver deltagerne en enestående træning i håndtering af bestyrelsens mest udfordrende opgaver og beslutningssituationer – inden mødet med disse i praksis. Desuden testes referencerammer og teori, og erfaring perspektiveres.

Undervisningsteam

Alle sessions ledes af undervisningsteams på 3 til 4 personer. Nedenstående 20 professorer, bestyrelsesformænd og rådgivere fra Kromann Reumert, EY og Danske Bestyrelsesadvokater udgør MMV bestyrelsesuddannelsens undervisningsteam.

Professorer

Ken L. Bechmann (CBS), Nis Jul Clausen (SDU), Flemming Poulfelt (CBS), Caspar Rose (CBS), Jesper Strandskov (SDU), Niels Westergård-Nielsen (CBS).

Rådgivere

Jacob Erhardi, Bent Kemplar, Søren Kok Olsen, Søren Linding.

Erfaring fra bestyrelseslokalerne

Lars Bonderup Bjørn, Jens Eybye, Lisbet Thyge Frandsen, Lars Ive, Tom Jacobsgaard, Niels Kaalund, Steffen Lüders, Birgit Nørgaard, Sanna Suvanto-Harsaae, Henrik Mansfeldt Witt.

 • Dato

  Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder 2017

  Dag 1: Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 16-30 – 21.30

  Dag 2: Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 9.00 – 17.30

  Dag 3: Lørdag den 18. november 2017 kl. 9.00 – 17.30

  Dag 4: Mandag den 27. november 2017 kl. 16.30 – 21.30

 • Sted

  Uddannelsen afholdes følgende steder:

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  Uddannelsen koster 17.995,- DKK ekskl. moms.