Finansielle Grundkurser

- Godkendt af Finanstilsynet

- Læs mere: Bank og Realkredit...

- Læs mere: Pension og Forsikring...

Board Leadership Masterclass 2017

- Casebaseret masterclass for erfarne bestyrelsesmedlemmer

- Fokus på værdiskabelse, strategi og ledelse

- Undervisningsteam med førende bestyrelsesformænd

CBS Bestyrelsesuddannelsen

- 360° perspektiv på bestyrelsesarbejde

- Erfaringsudveksling og dialog om cases

- 45 bestyrelsesformænd, 30 rådgivere og 15 professorer

- Træning i bestyrelsens mest udfordrende opgaver

Grundkursus
Bank & Realkredit


Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder introducerer nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at kunne varetage bestyrelseshverv i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.

Grundkursus
pension & forsikring


Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder introducerer nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at kunne varetage bestyrelseshverv i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.

Board Leadership
Masterclass


Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Det er bygget op omkring erfaringsbaserede cases med fokus på ledelse, strategi og værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet.

BESTYRELSESARBEJDE OG SELSKABSLEDELSE

CBS Bestyrelsesuddannelserne er forrest i udviklingen af bestyrelsesarbejde som fag. Med udgangspunkt i værdiskabende bestyrelsesarbejde anlægges et 360 graders perspektiv på bestyrelsens arbejdsfelt, problemstillinger, ledelsesopgaver og processer. Deltagerne bliver inspireret og udfordret af professorer og førende bestyrelseskapaciteter i case diskussioner om bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer. Deltagerne får skærpet deres kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen.
CBS Bestyrelsesuddannelsernes fakultet består af 45 erfarne bestyrelsesformænd, 30 toprådgivere og 15 professorer.
CBS Bestyrelsesuddannelserne har fra etableringen i sommeren 2013 gennemført 48 bestyrelsesprogrammer, 200 programdage og 550 case sessions med deltagelse af flere end 850 bestyrelsesmedlemmer, direktører og ejerledere. Hovedprogrammerne er Board Leadership Masterclass og CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen, mens der i efteråret 2017 er Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder samt i foråret 2018 er Bestyrelsesarbejde i Erhvervsfonde og Bestyrelsesarbejde i Arbejdsmarkedspensionsselskaber. Desuden afholdes i samarbejde med IDA Bestyrelsesarbejde i Ingeniørvirksomheder.
Læs mere om bestyrelser, bestyrelsesuddannelse og CBS Bestyrelsesuddannelser her og på LinkedIn

Testimonials

Sanne Lønskov

“Bestyrelsesuddannelsen på CBS er indiskutabelt det bedste uddannelsesforløb jeg har deltaget i! Hele forløbet er lagt an på en 360 graders behandling af bestyrelsesarbejdet fra teoretisk… [Læs mere]

Sanne Lønskov Administrerende Direktør hos N’age, Danmark
Frank Rechendorff Møller

“Akademisk/teoretisk ekspertise og professionelle praktikkere. Meget nærværende og relevante problemstillinger og god, dynamisk formidling… [Læs mere]

Frank Rechendorff Møller CEO, Agustinus Fonden

CBS Executive Bestyrelsesuddannelsen


Bestyrelsesuddannelsen er målrettet bestyrelsesmedlemmer samt direktører, rådgivere og andre, der vil bidrage med kvalificeret bestyrelsesarbejde og/eller som ønsker at komme i gang med en bestyrelseskarriere. Bestyrelsesuddannelsen giver 360 graders perspektiv på bestyrelsens opgaver, problemstillinger og relationer.

© Copyright - CBS Bestyrelsesuddannelserne