BESTYRELSESARBEJDE I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER – SUSTAINABLE FINANCE OG ESG

Hold 2022-1: 9. marts 2021 & 29. marts 2021

Formål

EU-Kommissionen har lanceret en meget ambitiøs 10-punktsplan for Sustainable Finance, hvor målet er at øge private investeringer i bæredygtige aktiviteter. Den private sektor og finanssektoren er tildelt en nøglerolle.

Alle bestyrelser skal forholde sig til den bæredygtige transformation på vej mod et CO2 neutralt kontinent. Med afsæt i egen forretningsmodel og strategi skal bæredygtighed integreres i forretningsmodellen – men hvordan skal bestyrelsen i banken, pensionsselskabet, private equity, forsikringsvirksomheden, industriselskabet mv. gribe dette an? Og hvad gør de største europæiske banker?

For finansvirksomhederne er udfordringen især, hvorledes bestyrelserne kan sikre værdiskabelse for aktionærer og samfund i en stærk reguleret branche. En enorm transformation med nye forretningsmuligheder og risici venter forude. Industri- og energiselskaber er sammen med private equity nogle af de brancher, der påvirkes mest af Sustainable Finance initiativerne. Hvilke overvejelser har industri-, energi- og private equity branchen om bæredygtige aktiviteter og investering? Hvilken rådgivning og kommunikation skal bankerne stå for?

Væsentligst i EU roadmappen for Sustainable Finance er en fælles taksonomi for, hvad der er grønt (E). Senere ventes også en fælles taksonomi for social (S) og governance (G). Transparens og fælles standarder skal kendetegne landene og virksomhederne i EU.

ESG og bæredygtighedsrisici skal integreres i finansvirksomhedernes rådgivning. Og produkter skal klassificeres i forhold til bæredygtighed, jævnfør Disclosure Forordningen. Både taksonomi- og Disclosure Forordningerne er vedtaget og vil begynde at få effekt i 2021. Herudover indeholder roadmappen andre initiativer, f.eks. grønne mærker for obligationer, fundament og rammer for grønne benchmark, integration af bæredygtighed i rating og analyse samt en afdækning af muligheder for at tilpasse kapitalkrav til banker, forsikring og pension.

Hvilke kompetencer skal der være til stede i bestyrelsen? Er tiden til i højere grad at onboarde kemikere og ingeniører? Hvordan kan/skal bestyrelsen indrette sit arbejde hermed? Investorbeskyttelse og tillid til rådgivningen – hvad er bestyrelsens rolle? Hvad lægger tilsynsmyndighederne vægt på?

Udbytte

Uddannelsen giver overblik og større strategisk forståelse for bestyrelsens væsentligste opgaver, problemstillinger og dilemmaer i forhold til Sustainable Finance og ESG. Både ud fra strategiske-, governance- og risikoperspektiver samt med sigte på bestyrelsens rolle i forhold til at sikre værdiskabelse.

Deltagerne vil opnå indsigt i bestyrelsens rolle, ansvar og samspil med direktionen, stakeholdere og rådgivere. Målsætningen er, at deltagerne skal kunne anvende viden og nye kompetencer i bestyrelsesmøder og i varetagelse af bestyrelsens opgaver og ansvar i samspil med topledelsen. Der lægges vægt på tværfaglighed og helhedsforståelse.

Det er ambitionen med dette program at bidrage til udvikling af det generelle kompetenceniveau i bestyrelser og ledelser.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til alle, der arbejder eller har en ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde og topledelse i finans, private equity og industriselskaber, hvor samspil med banker og kapitalmarkedet er afgørende. Kurset er relevant for en bredere kreds herunder bestyrelsesmedlemmer, direktører, CFO’ s og andre ledende medarbejdere med samspil til bestyrelsen (revisionschefer, chefjurister, investeringschefer, sekretariatschefer, chefer for Sustainable Finance m.v.) samt ministerier og andre myndigheder, rådgivere til virksomheders bestyrelser og topledere.

Emner

Blandt de temaer, der vil indgå på kurset, er:

 • Baggrunden for bæredygtig finansiering
 • 10-punktsplanen
 • Taksonomien og industriselskabet
 • Bestyrelsens indretning og Sustainable Finance
 • Bæredygtig bank og bankens forretningsstrategi
 • Pensions- og investeringsfonde, stakeholder værdi, aktivt ejerskab
 • Bæredygtig finansiering og risiko
 • Rapportering, data og teknologi
 • Sustainability-linked produkter
 • Sustainable Finance og betydning for kapitalfondenes investeringsovervejelser, ejerskab og exit
 • Finanstilsynets perspektiv
 • Perspektivering –  USA & Kina

Pædagogik og undervisere

Undervisningen varetages af undervisere med et meget højt kompetence- og erfaringsniveau. Professorer fra Copenhagen Business School (CBS) og Københavns Universitet (KU) underviser i tæt samarbejde med erfarne bestyrelsesmedlemmer og direktører med baggrund og erfaring fra den finansielle sektor samt rådgivere fra Kromann Reumert og EY. Der er altid en professor, en bestyrelsesformand (eller tilsvarende topleder) samt en rådgiver til stede samtidigt i undervisningslokalet.

På hvert kursus medvirker således et bredt undervisningsteam, som giver præsentationer, medvirker i casediskussioner og som på tværs har fokus på at perspektivere til bestyrelsens opgaver, ansvar, værdiskabelse og dilemmaer.

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, dialog, case diskussioner og perspektivering samt hjemmearbejde i begrænset omfang. Der lægges vægt på deltagernes aktive deltagelse og erfaringer.

 • Dato

  Programmet består af 2 dages undervisning:

  Hold 2022-1

  Dag 1: 9. marts, 2022

  Dag 2: 29. marts, 2022

 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  Uddannelsen koster 16.000,- DKK ekskl. moms.