BESTYRELSESUDDANNELSE I ESG

– Fra risiko og rapportering til purpose, strategi og værdiskabelse

Efterår 2023-2: 1.-2. november – 28 november 2023
Efterår 2024: 18. november – 13. december 2024

Formål

Bæredygtighed og ESG er blevet et hovedemne i bestyrelseslokalerne og i topledelserne. Det har undervejs udviklet sig fra et compliance spørgsmål til især også at være en offensiv dagsorden om purpose, strategi og værdiskabelse.

Samfundet har på tværs af brancher øgede forventninger til virksomheders positive bidrag. NGO’ere og andre stakeholdere kræver øget transparens og ønsker dialog. Hvordan tilrettelægger bestyrelsen og direktionen en relevant proces? Hvordan og hvornår skal ejere og stakeholders involveres? Mediernes øjne er rettet mod virksomhedernes ageren og greenwashing er et emne, der også finder vej til bestyrelseslokalerne. Samtidig har 2022 betydet helt nye udfordringer for top beslutningstagere, som har måttet forholde sig til værdikæden på nye måder pga. fortsatte Covid nedlukninger og krig i Europa. Behovet for grøn omstilling synes større end nogensinde. Der er risici, udfordringer og muligheder i alle brancher og virksomhedstyper.

EU er med Green Deal og 10-punktsplanen for Sustainable Finance ambitiøs i forhold til at lykkes med at blive Net-Zero i 2050. Sustainable Finance er både regulering af bæredygtighed med betydning for alle virksomheder og samtidig er finanssektoren omfattet af en særlig regulering. Sustainable Finance initiativerne skal sikre, at det er privat kapital, der skal finansiere investeringerne i grøn omstilling og skabe nye bæredygtige forretningsaktiviteter. I første omgang rettes fokus mod klima og senere mod biodiversitet og cirkulær økonomi.

Den private sektor og finanssektoren er således tildelt nøglerollen. Bestyrelser i alle brancher skal overveje om og hvordan bæredygtighed integreres i forretningsmodel og strategi, produktudvikling og rapportering. Banker og institutionelle investorer er vigtige stakeholdere, men også kunder og leverandører har øgede forventninger til virksomhederne, herunder til rapportering på ikke-finansielle nøgletal. Det samme gælder i høj grad forbrugere og virksomhedens medarbejdere.

 • Hvilke kompetencer skal der være til stede i bestyrelsen? Er tiden til i højere grad at onboarde kemikere og ingeniører?
 • Hvordan kan/skal bestyrelsen og direktionen indrette sit arbejde med bæredygtighedsstrategi og rapportering? Hvordan involveres bestyrelsen i arbejdet med omstillingen?
 • Hvordan kan man arbejde med bæredygtighed i forskellige bestyrelsesudvalg?
 • Hvad lægger myndighederne vægt på omkring greenwashing, og hvad kigger journalisten efter?

Udbytte

Programmet giver overblik og større strategisk forståelse for bestyrelsens væsentligste opgaver, problemstillinger og dilemmaer i forhold til ESG. Både ud fra strategiske-, governance og risikoperspektiver samt med sigte på bestyrelsens rolle i forhold til at sikre værdiskabelse.

Deltagerne vil opnå indsigt i bestyrelsens rolle, ansvar og samspil med direktionen, stakeholdere og rådgivere. Målsætningen er, at deltagerne skal kunne anvende viden og nye kompetencer i bestyrelsesmøder og i varetagelse af bestyrelsens opgaver og ansvar i samspil med topledelsen. Der lægges vægt på tværfaglighed og helhedsforståelse.

Det er ambitionen at bidrage til udvikling af det generelle kompetenceniveau i bestyrelser og ledelse.

Deltagerprofil

Programmet henvender sig til alle, der arbejder eller har en ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde og topledelse i finans, private equity, industriselskaber og serviceselskaber, hvor samspil med banker og kapitalmarkedet er afgørende. Programmet er relevant for en bredere kreds herunder bestyrelsesmedlemmer, direktører, CFO’s, og andre ledende medarbejdere med samspil til bestyrelsen (revisionschefer, chefjurister, investeringschefer, sekretariatschefer, chefer for Sustainability og ESG m.v.) samt ministerier og andre myndigheder, rådgivere til virksomheders bestyrelser og topledere.

Emner

Blandt de temaer, der vil indgå på kurset, er:

 • Baggrunden for bæredygtig finansiering
 • EU-regulering og taksonomien
 • Bestyrelsens indretning
 • Bæredygtig bank og bankens forretningsstrategi
 • Stakeholder værdi og aktivt ejerskab
 • Bæredygtig finansiering og risiko
 • Rapportering, data og teknologi
 • Investeringsovervejelser, ejerskab og exit
 • Finanstilsynets perspektiv

Pædagogik og undervisere

Undervisningen varetages af undervisere med et meget højt kompetence- og erfaringsniveau. Professorer fra Copenhagen Business School (CBS) underviser i tæt samarbejde med erfarne bestyrelsesmedlemmer og direktører med baggrund og erfaring fra den finansielle sektor samt rådgivere fra Kromann Reumert og EY. Der er altid en professor, en bestyrelsesformand (eller tilsvarende topleder) samt en rådgiver til stede samtidigt i undervisningslokalet.

På hvert program medvirker således et bredt undervisningsteam. som giver præsentationer, medvirker i casediskussioner og som på tværs har fokus på at perspektivere til bestyrelsens opgaver, ansvar, værdiskabelse og dilemmaer.

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, dialog, case diskussioner og perspektivering samt hjemmearbejde i begrænset omfang. Der lægges vægt på deltagernes aktive deltagelse og erfaringer.

 • Dato

  Bestyrelsesarbejde i Sustainable Finance og ESG

  Efterår 2023-2

  Dag 1: Onsdag den 1. november 2023

  Dag 2: Torsdag den 2. november 2023

  Dag 3: Tirsdag den 28. november 2023

  Efterår 2024

  Dag 1: 18. november 2024

  Dag 2: 19. november 2024

  Dag 3: 13. december 2024

 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  2023: Programmet koster 27.000,- DKK ekskl. moms.

  2024: Programmet koster 28.000,- DKK ekskl. moms.