Kursus for bestyrelsesmedlemmer i kommunale forsyningsselskaber

Periode: 5. marts – 1. april 2019

KL tilbyder nyt kursus til kommunalpolitikere, der bliver medlem af en bestyrelse i forsyningssektoren i den nye valgperiode.

Formål

Formålet med Bestyrelsesarbejde i Kommunale Forsyningsselskaber er, at give kommunalpolitikere i disse bestyrelser et solidt grundlag for arbejdet i bestyrelseslokalet, og hvordan man udvikler og driver effektive selskaber. Både når det gælder aktieselskaber, § 60-selskaber og andre selskabsformer. Bestyrelserne har en vigtig rolle i at sikre veldrevne selskaber, der kan leve op til ejernes formål med selskabet. Bestyrelsesmedlemmer skal f.eks. håndtere ejer-ønsker, stå i spidsen for store organisationer med mange ansatte og have øje for kundernes behov på én og samme tid.

Kurset tilrettelægges med udgangspunkt i netop de situationer og dilemmaer politikere i bestyrelsen for et forsyningsselskab, vil komme i berøring med. Kurset bygges op omkring dilemmaer og cases fra den virkelige verden.

Udbytte

Udbyttet af kurset vil være en større forståelse for de dilemmaer, man kan blive mødt med som kommunalpolitiker i bestyrelsen for et forsyningsselskab – uanset om man er nyt eller erfarent bestyrelsesmedlem. Kurset rådgiver kommunalpolitikere i at identificere dilemmaerne og de forhold, man skal have for øje i håndteringen af dem.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til alle, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i forsyningssektoren. Kurset udbydes primært til kommunalpolitikere, der bliver medlem af en bestyrelse i forsyningssektoren i valgperioden 2018-2021.

Emner

Blandt de temaer, der vil indgå på kurset, er:

 • Bestyrelsesansvar, habilitet, de juridiske rammer og regulering af forsyningsselskaber.
 • Aktivt ejerskab og dilemmaer i spændingsfeltet mellem ejer, myndighed og kunder.
 • Planlægning og tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde – årshjul, dagsordener, fortrolighed mv.
 • Strategi og bestyrelsens rolle i strategiprocessen.
 • Overvågning og evaluering af selskabets værdiskabelse.
 • Bestyrelsens ansvar og rolle i forbindelse med frasalg, fusioner og opkøb af selskaber.

Undervisningsteam

På kurset vil deltagerne møde et undervisningsteam bestående af professorer, bestyrelsesformænd og partnere fra Kromann Reumert og EY.

Kurser

Kurset består af tre moduler fordelt over tre dage;

 • Modul 1 har fokus på lovgivningsmæssige rammer, corporate governance, ejerskab og ejerstrategi, interessenter, bestyrelsesansvar, fusioner og opkøb og cyber risk.
 • Modul 2 har fokus på aktivt ejerskab, CSR, arbejdsdeling og samspil med direktion, bestyrelsesmøder og bestyrelsesevaluering.
 • Modul 3 har fokus på strategi, eksekvering og opfølgning, risikostyring, værdiskabelse, habilitet og varetagelse af selskabets interesse i spændingsfeltet.
 • Dato

  Roskilde: Den 6.-7. marts 2019 og den 1. april 2019

 • Sted

  Roskilde: Comwell Hotel Roskilde. Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde.

 • Pris

  15.000 kr. ekskl. moms. Faktura fremsendes under første modul.