Bestyrelsesarbejde i Forsyningsselskaber og andre offentligt ejede selskaber

Periode: 25. – 26. august og 12. september 2022

Formål

Formålet med Bestyrelsesarbejde i Forsyningsselskaber er at give kommunalpolitikere i disse bestyrelser et solidt grundlag for arbejdet i bestyrelseslokalet, og hvordan man udvikler og driver effektive selskaber. Både når det gælder aktieselskaber, 60-selskaber og andre selskabsformer. Bestyrelserne har en vigtig rolle i at sikre veldrevne selskaber, der kan leve op til ejernes formål med selskabet. Bestyrelsesmedlemmer skal f.eks. håndtere ejer-ønsker, stå i spidsen for store organisationer med mange ansatte og have øje for kundernes behov på én og samme tid. Kurset tilrettelægges med udgangspunkt i netop de situationer og dilemmaer, som politikere i bestyrelsen for et forsyningsselskab vil komme i berøring med. Kurset bygges op omkring dilemmaer og cases fra den virkelige verden og er udviklet i samarbejde med KL.

Udbytte

Udbytte af programmet vil være en større forståelse for de dilemmaer, man kan blive mødt med som kommunalpolitiker i bestyrelsen for et forsyningsselskab – uanset om man er et nyt eller erfarent bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesarbejde i Forsyningsselskaber rådgiver kommunalpolitikere i at identificere dilemmaerne og de forhold, man skal have for øje i håndteringen af dem.

Deltagerprofil

Programmet henvender sig til alle, der har en ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i forsyningssektoren.

Emner

Blandt programmets temaer er bl.a.:

 • Bestyrelsesansvar, habilitet, de juridiske rammer og regulering af forsyningsselskaber
 • Aktivt ejerskab og dilemmaer i spændingsfeltet mellem ejer, myndighed og kunder
 • Planlægning og tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde – årshjul, dagsordener, fortrolighed mv.
 • Strategi og bestyrelsens rolle i strategiprocessen
 • Overvågning og evaluering af selskabets værdisættelse
 • Bestyrelsens ansvar og rolle i forbindelse med frasalg, fusioner og opkøb af selskaber

Undervisningsteam

På programmet vil deltagerne møde et undervisningsteam bestående af professorer, bestyrelsesformænd og partnere fra Kromann Reumert og EY.

Programmets opbygning

Bestyrelsesarbejde i Forsyningsselskaber består af to moduler fordelt over tre dage:

Dag 1 har fokus på lovgivningsmæssige rammer, corporate governance, ejerskab og ejerstrategi, interessenter, bestyrelsesansvar, fusioner og opkøb og cyber risks.

Dag 2 har fokus på aktivt ejerskab, CSR, arbejdsdeling og samspil med direktion, bestyrelsesmøder og bestyrelsesevaluering.

Dag 3 har fokus på strategi, eksekvering og opfølgning, risikostyring, værdiskabelse, habilitet og varetagelse af selskabets interesse i spændingsfeltet.

 • Dato

  Bestyrelsesarbejde i Forsyningsselskaber 2022

  Dag 1: Torsdag den 25. august 2022
  Dag 2: Fredag den 26. august  2022
  Dag 3: Mandag den 12. september 2022

 • Sted

  CBS, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  Programmet koster 18.000,- DKK ekskl. moms.

  Prisen er inklusiv materialer og forplejning. Hertil kommer evt. opholdsudgifter.