Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder Investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere

Efterår 2020: Dag 1 & 2: 26. – 27. oktober | Dag 3: 17. november

Formål

Uddannelsen Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder – Investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere giver medlemmer i disse bestyrelser og direktioner et solidt grundlag for arbejdet i bestyrelseslokalet og samspillet mellem bestyrelse og direktion med vægt på de særlige forhold, der gør sig gældende for denne branche. Fokus er således på bestyrelsesansvar, governance og best practice for bestyrelsesarbejde, risikostyring, outsourcing problematikker og bestyrelsens arbejde med ESG, samfundsansvar og vurdering af afkast.

Det er ambitionen at bidrage til udvikling af det generelle kompetenceniveau i bestyrelser i Investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere. Uddannelsen er tilrettelagt med udgangspunkt i de situationer og dilemmaer, som bestyrelsesmedlemmer i denne branche oplever.

Udbytte

Kurset består af 3 undervisningsdage fordelt over nogle måneder. Uddannelsen giver overblik og større forståelse for bestyrelsens væsentligste opgaver og problemstillinger, indsigt i bestyrelsens rolle, ansvar og samspil med direktionen og stakeholders. Målsætningen er, at deltagerne skal kunne anvende viden og nye kompetencer i bestyrelsesmøder og i øvrigt i varetagelse af bestyrelsens opgaver og ansvar.

Der lægges vægt på tværfaglighed, helhedsforståelse, herunder forståelse af ansvar i den samlede værdikæde ud mod kunden, samt på de lovmæssige rammer og samfundsmæssige vilkår for bestyrelsens arbejde med værdiskabelse, strategi og risikostyring.

Ved anmodning laver vi dokumentation for efteruddannelse til advokater og revisorer ved deltagelse på bestyrelsesuddannelsen.

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til alle, der arbejder eller har en ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i denne branche. Kurset er også relevant for en bredere kreds end kun bestyrelsesmedlemmer, f.eks. direktører og ledende medarbejdere med samspil til bestyrelsen (eksempelvis revisionschefer, chefjurister, chief risk officers, investeringschefer, sekretariatschefer eller lignende) samt myndigheder og rådgivere.

Emner

Blandt de temaer, der vil indgå på kurset, er:

 • Bestyrelsens opgaver og bestyrelsesansvar, de juridiske rammer for bestyrelsens arbejde og regulering af Investeringsforeninger
 • Outsourcing og bestyrelsens ansvar
 • Værdikæden: Administration, kapitalforvaltning og distribution
 • Investeringsstrategi og risiko
 • Rapportering til kunder – praktikken omkring investeringsstrategi og risiko
 • Investorbeskyttelse og compliance
 • Kapitalforvalterens risikoforhold og solvens
 • Bestyrelsens ansvar og rolle i forhold til at vurdere kapitalforvalterens evne til at skabe afkast
 • Forretningsmodel og IT – bestyrelsens rolle
 • Cyberrisiko, cybersikkerhed og cyber resilience
 • ESG og investeringsuniverset
 • Sustainable Finance – EU lovgivning og implikation for investeringsforeninger
 • Regnskab og rapportering
 • Bestyrelsesevaluering og Fit & Proper.

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, dialog, casediskussioner og perspektivering samt hjemmearbejde i begrænset omfang. Der lægges vægt på deltagernes aktive deltagelse og erfaringer.

Undervisningsteam

Undervisningen varetages af undervisere med et meget højt kompetence- og erfaringsniveau. Professorer fra Copenhagen Business School (CBS) og Københavns Universitet (KU) i tæt samarbejde med erfarne bestyrelsesmedlemmer og direktører med baggrund og erfaring fra den finansielle sektor samt rådgivere fra Kromann Reumert, EY og Finans Danmark. Der er altid en professor, en bestyrelsesformand eller tilsvarende topleder samt en rådgiver til stede samtidig i undervisningslokalet.

På hvert kursus medvirker således et bredere undervisningsteam, som giver præsentationer, medvirker i casediskussioner, og som på tværs har fokus på at perspektivere til bestyrelsens opgaver, ansvar, værdiskabelse og dilemmaer.

CBS Bestyrelsesuddannelserne har gennemført bestyrelsesuddannelser for finansielle bestyrelser siden 2017. Indtil nu har flere end 270 deltagere gennemført Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder – Bank & Realkredit hhv. Pension & Forsikring (Godkendt af Finanstilsynet).

Se hele CBS Bestyrelsesuddannelsernes faculty