BESTYRELSESARBEJDE I FINANSIELLE VIRKSOMHEDER – INVESTERINGSFORENINGER, ADMINISTRATIONSSELSKABER OG KAPITALFORVALTERE

Efterår 2022: 12. oktober, 13. oktober, 10. november 2022

Formål

Uddannelsen Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder – Investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere giver medlemmer i disse bestyrelser og direktioner et solidt grundlag for arbejdet i bestyrelseslokalet og samspillet mellem bestyrelse og direktion med vægt på de særlige forhold, der gør sig gældende for denne branche. Fokus er således på bestyrelsesansvar, governance, best practice for bestyrelsesarbejde, risikostyring, outsourcing problematikker, bestyrelsens arbejde med ESG og sustainable finance samt vurdering af afkast.

Det er ambitionen at bidrage til udvikling af det generelle kompetenceniveau i bestyrelser i investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere. Uddannelsen er tilrettelagt med udgangspunkt i de situationer og dilemmaer, som bestyrelsesmedlemmer i denne branche oplever.

Udbytte

Kurset består af 3 undervisningsdage fordelt over nogle måneder. Uddannelsen giver overblik og større forståelse for bestyrelsens væsentligste opgaver og problemstillinger, indsigt i bestyrelsens rolle, ansvar og samspil med direktionen og stakeholders. Målsætningen er, at deltagerne skal kunne anvende viden og nye kompetencer i bestyrelsesmøder og i øvrigt i varetagelse af bestyrelsens opgaver og ansvar.

Der lægges vægt på tværfaglighed, helhedsforståelse, herunder forståelse af ansvar i den samlede værdikæde ud mod kunden, samt på de lovmæssige rammer og samfundsmæssige vilkår for bestyrelsens arbejde med værdiskabelse, strategi og risikostyring.

Deltagere på Bestyrelsesarbejde i Investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere vil automatisk blive medlem af Alumni Finans, hvor der årligt inviteres til 2-3 arrangementer.

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder eller har en ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i denne branche. Kurset er også relevant for en bredere kreds end kun bestyrelsesmedlemmer f.eks. direktører og ledende medarbejdere med samspil til bestyrelsen (revisionschefer, chefjurister, chief risk officers, investeringschefer, sekretariatschefer, myndigheder, advokater og andre rådgivere). Uddannelsen er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet som obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige (36 lektioner).

Emner

Blandt de temaer, der vil indgå på kurset, er:

 • Bestyrelsens opgaver og bestyrelsesansvar, de juridiske rammer for bestyrelsens arbejde og regulering af Investeringsforeninger
 • Outsourcing og bestyrelsens ansvar
 • Værdikæden: Administration, kapitalforvaltning og distribution
 • Investeringsstrategi og risiko
 • Rapportering til kunder – praktikken omkring investeringsstrategi og risiko
 • Investorbeskyttelse og compliance
 • Kapitalforvalterens risikoforhold og solvens
 • Bestyrelsens ansvar og rolle i forhold til at vurdere kapitalforvalterens evne til at skabe afkast
 • Forretningsmodel og IT – bestyrelsens rolle
 • Cyberrisiko, cybersikkerhed og cyber resilience
 • ESG og sustainable finance
 • Sustainable Finance – EU-lovgivning og implikation for investeringsforeninger
 • Regnskab og rapportering
 • Bestyrelsesevaluering og Fit & Proper

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, dialog, casediskussioner og perspektivering samt hjemmearbejde i begrænset omfang. Der lægges vægt på deltagernes aktive deltagelse og erfaringer.

Undervisningsteam

Undervisningen varetages af undervisere med et meget højt kompetence- og erfaringsniveau. Professorer fra Copenhagen Business School (CBS) og Københavns Universitet (KU) i tæt samarbejde med erfarne bestyrelsesmedlemmer og direktører med baggrund og erfaring fra den finansielle sektor samt rådgivere fra Kromann Reumert, EY og Finans Danmark. Der er altid en professor, en bestyrelsesformand eller tilsvarende topleder samt en rådgiver til stede samtidig i undervisningslokalet.

På hvert kursus medvirker således et bredere undervisningsteam, som giver præsentationer, medvirker i casediskussioner, og som på tværs har fokus på at perspektivere til bestyrelsens opgaver, ansvar, værdiskabelse og dilemmaer.

CBS Bestyrelsesuddannelserne har gennemført finansielle bestyrelsesuddannelser siden 2017. Indtil nu har flere end 500 deltagere gennemført bestyrelsesuddannelserne Investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere samt Bank & Realkredit og Pension & Forsikring (godkendt af Finanstilsynet).

 • Dato

  Bestyrelsesarbejde i Investeringsforeninger, Administrationsselskaber og Kapitalforvaltere 2022

  Dag 1: Onsdag den 12. oktober 2022
  Dag 2: Torsdag den 13. oktober 2022
  Dag 3: Torsdag den 10. november 2022

 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  Programmet koster 24.000,- DKK ekskl. moms.