Bestyrelsesuddannelse for internationale VL-medlemmer

Periode: August 2022 – August 2023

Formål

På opfordring fra en række internationale VL-medlemmer, har CBS Bestyrelsesuddannelserne udviklet en uddannelse, der særligt er tilrettet danskere bosiddende i udlandet. Formålet med uddannelsen er at give danske potentielle og nuværende bestyrelsesmedlemmer bosat i udlandet opdateret og nødvendig viden og erfaring med væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer, som et bestyrelsesmedlem møder i en dansk, nordisk eller international kontekst.

Bestyrelsesarbejde i en international kontekst nødvendiggør en bredere og dybere forståelse for de forskellige lovgivningsmæssige, erhvervsmæssige og økonomiske forskelle, der ligger i, hvordan selskaber skaber værdi for ejere og øvrige interessenter. Bestyrelsesuddannelsen for VL-medlemmer bosat i udlandet forener erfaringsbaseret praksis fra bestyrelseslokalerne med forskningsbaseret viden. Undersøgelser viser, at virksomheder, som arbejder professionelt med bestyrelse og ledelse, træffer bedre beslutninger og fremmer værdiskabelsen. Deltagerne bliver inspireret og udfordret af professorer og førende bestyrelseskapaciteter i case-diskussioner om bestyrelsens væsentligste opgaver, beslutninger og dilemmaer.

Deltagerne får skærpet deres kompetencer og viden om bestyrelsens rolle, værktøjer til den overordnede ledelse af selskaber samt træning i det afgørende samspil i bestyrelsen og med direktionen. Virksomheder med en professionel bestyrelse er mere udviklingsorienterede og er bedre til at vækste. Men der er også undtagelser – en ekstern bestyrelse er ikke i sig selv garanti for vækst og udvikling. Det kræver, at ejere og bestyrelse har viden og kendskab til, hvordan man får fokus på det værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Programmet er udviklet af CBS Bestyrelsesuddannelserne i samarbejde med Dansk Selskab for Virksomhedsledelse i dialog med erfarne partnere i EY Godkendt Revisionspartnerselskab og Advokatvirksomheden Kromann Reumert.

Udbytte

 • Overblik over bestyrelsens opgaver og problemstillinger
 • Konkrete værktøjer og kompetencer til brug for professionelt bestyrelsesarbejde
 • Erfaringsudveksling og dialog om “What do Boards do, what should Boards be doing” baseret på et antal virkelighedsnære cases
 • Inspiration fra erfarne bestyrelsesmedlemmer / bestyrelsesformænd, CBS-professorer og rådgivere i dansk og internationalt erhvervsliv
 • Træning af samspillet i bestyrelsen, samt bestyrelsen og direktionen imellem

Deltagerprofil

Programmet henvender sig primært til alle danske erhvervsledere bosat i udlandet, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i international kontekst. Bestyrelsesuddannelsen er rettet mod nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer, der enten har begrænset erfaring med bestyrelsesarbejdet eller efterspørger værktøjer og viden om mere værdiskabende bestyrelsesarbejde samt mod ejerledere, som overvejer etablering af en ekstern bestyrelse, eller som kan se en mulighed for udviklingen af det nuværende bestyrelsesarbejde.

Pædagogik

Alle emner er bygget op omkring erfaringsbaserede cases og deltagerne arbejder med “virkelige” problemstillinger og dilemmaer fra bestyrelseslokalerne i danske- og internationale virksomheder. Dialogen med CBS-professorer og bestyrelsesformænd giver deltagerne en enestående træning i håndtering af bestyrelsens mest udfordrende opgaver og beslutningssituationer – inden mødet med disse i praksis. Desuden testes referencerammer og teori, og erfaring perspektiveres. Undervisning samt case-sessions i grupper og plenum faciliteres af CBS-professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere fra Kromann Reumert og EY.

Der vil ud over det faglige også blive lagt vægt på at skabe netværk og relationer på tværs af holdet og i selskab med danske bestyrelsesmedlemmer og erhvervsledere fra dansk erhvervsliv fra CBS Bestyrelsesuddannelsen. Som forberedelse anbefales det, at man inden undervisningsdagen har læst de fremsendte cases og evt. supplerende litteratur.

Som en del af uddannelsen er der to eksamensopgaver – en gruppe-hjemmeopgave, som man arbejder med individuelt og i gruppen. Hver gruppe fremlægger deres samlede resultat i ”plenum” på modul 2 d. 5. oktober 2022. Der vil være gruppearbejde mellem modul 1 og 2 (via Zoom). Derudover er der en individuel eksamensopgave, der skal afleveres d. 1. maj 2023. Alle deltagere, der består uddannelsen, vil få udleveret CBS Board Leadership Education Exam Certificate.

Tid og sted

Undervisningen vil bestå af i alt 10 dages undervisning, hvor de 6 dage er fastlagt som fysisk undervisning hos CBS Bestyrelsesuddannelserne (Frederiksberg, København) og 4 dage som virtuel undervisning via Zoom. CBS Bestyrelsesuddannelserne har gennemført over 40 virtuelle undervisningsdage og over 200 hybride undervisningsdage siden foråret 2020 til og med marts 2022.

Det er muligt at følge uddannelserne virtuelt (i et hybrid format), da CBS Bestyrelsesuddannelserne har opbygget betydelige teknologiske og pædagogiske kompetencer inden for hybrid undervisning. Vores undervisningslokaler og grupperum er i dag indrettet med storskærme, 4K kameraer, elektroniske whiteboards og professionelle mikrofoner mv., og vurderes som værende nogle af de mest avancerede i Danmark. Vi anvender Zoom som vores platform i lighed med 500.000 andre virksomheder verden rundt.

 • Dato

  Bestyrelsesarbejde for Internationale VL medlemmer finder sted over 10 dage: 

  Dag 1: Onsdag den 10. august 2022 (09.00-17.00) / Networking + informel dinner (17.00-20.00) 
  Dag 2:
  Torsdag den 11. august 2022 (09.00-18.00) / Mini-reception og networking
  Lokation: CBS Bestyrelsesuddannelserne, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

  Dag 3: Onsdag den 5. oktober 2022 (09.30-16.00)
  Dag 4: Torsdag den 6. oktober 2022 (09.30-16.00)
  Virtuelt via Zoom

  Dag 5: Tirsdag den 20. december 2022 (09.00-17.00) / Fagligt indlæg og Networking m. tapas (17.00-20.00) 
  Dag 6:
  Onsdag den 21. december 2022 (09.00-17.00) / Mini-reception og networking
  Lokation: CBS Bestyrelsesuddannelserne, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

  Dag 7: Mandag den 20. marts 2023 (09.30-16.00)
  Dag 8:
  Tirsdag den 21. marts 2023 (09.30-16.00)
  Virtuelt via Zoom

  Dag 9: Torsdag den 10. august 2023 (09.00-17.30) / Mini-reception og networking
  Dag 10:
  Fredag den 11. august 2023 (09.00-17.30) / Tapas ved højborde, champagne og overrækkelse af eksamensbevis (17.30-19.00)
  Lokation: CBS Bestyrelsesuddannelserne, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Sted

  Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg og Virtuelt via Zoom

 • Pris

  Prisen er DKK 75.000 DKK inklusiv materialer og forplejning.

  *Moms i henhold til gældende regler.