COVID-19 håndtering

CBS Bestyrelsesuddannelserne har siden april 2020 været frontløbere på implementering af COVID-19 risikoreducerende tiltag. I lyset af den stigende risiko for smitte genindføres Coronapas ved CBS Bestyrelsesuddannelserne fra november 2021. Vi opretholder risikoreducerende tiltag, som har vist sin berettigelse siden foråret 2020. Ligeledes udbydes muligheden for virtuel deltagelse fortsat. Siden maj 2020 har CBS Bestyrelsesuddannelserne gennemført flere end 220 undervisningsdage – på Zoom, ved fysisk fremmøde og i kombinationsmodel –  uden, at der er konstateret smittekæder fra Porcelænshaven 22. Det ønsker vi at gøre vort yderste for fortsætter. Vi har fra starten prioriteret COVID-19 risikoreducerende tiltag med bl.a. hyppige tests; temperaturscanning; personlig håndsprit; ekstra rengøring; udluftning og øget ventilation; og Coronatilpasset servering af forplejning.

 • Coronapas

  I lyset af den stigende risiko for smitte genindføres Coronapas ved CBS Bestyrelsesuddannelserne fra november 2021. Vi tilbyder desuden muligheden for selv-kviktest, såfremt du ankommer 30 minutter forinden undervisning. Desuden gør vi opmærksom på de øvrige smittereducerende tiltag i Porcelænshaven 22, jf. nedenfor.

 • Temperaturmåling

  Mulighed for temperaturmåling med termisk kamera ved ankomst – medarbejdere på CBS Bestyrelsesuddannelserne og undervisere tager sin temperatur dagligt.

 • Håndsprit

  Der udleveres individuel håndsprit til alle deltagere og undervisere på alle undervisningsdage.

 • Rengøring

  Ekstra rengøring af lokaler, opholdsområder og toiletter i løbet af programdagen(e). Kontaktflader såsom borde og håndtag desinficeres flere gange dagligt.

 • Udluftning

  Udluftning af lokaler samt øget ventilation af indeklima. Døre vil så vidt muligt holdes åbne for at undgå berøring af håndtag.

 • Virtuel undervisning

  På alle programmer tilbyder vi deltagelse via Zoom for de, som ikke kan deltage fysisk. CBS Bestyrelsesuddannelserne har gennemført over 40 virtuelle undervisningsdage og over 190 hybride undervisningsdage siden foråret 2020 til og med januar 2022. Det er muligt at følge uddannelserne virtuelt (i et hybrid format), da CBS Bestyrelsesuddannelserne har opbygget betydelige teknologiske og pædagogiske kompetencer inden for hybrid undervisning. Vores undervisningslokaler og grupperum er i dag indrettet med storskærme, 4K kameraer, elektroniske whiteboards og professionelle mikrofoner mv., og vurderes som værende nogle af de mest avancerede i Danmark. Vi anvender Zoom som vores platform i lighed med 500.000 andre virksomheder verden rundt.