Bestyrelsesuddannelsen 2023-1

Periode: 27. januar 2023 – 10. juni 2023 | Holdet er fuldtegnet

Formål

Formålet med bestyrelsesuddannelsen er at give et 360 graders perspektiv på bestyrelsens opgaver, problemstillinger og relationer. Uddannelsen er målrettet bestyrelsesmedlemmer samt direktører, rådgivere og andre, der vil bidrage med kvalificeret bestyrelsesarbejde, og/eller som ønsker at komme i gang med en bestyrelseskarriere.

Programmet er udviklet i dialog med erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv samt CBS professorer og partnere i Kromann Reumert og EY.

Udbytte

 • Overblik over bestyrelsens opgaver og problemstillinger
 • Konkrete værktøjer og kompetencer til brug for professionelt bestyrelsesarbejde
 • Erfaringsudveksling og dialog om ”What do Boards do, what should Boards be doing” baseret på et stort antal cases
 • Inspiration fra erfarne bestyrelsesmedlemmer, professorer og rådgivere i dansk erhvervsliv
 • Træning af samspillet i bestyrelsen samt bestyrelsen og direktionen imellem

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig alle, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i såvel børsnoterede som privat og offentligt ejede selskaber og organisationer.

Profilen for de 771 deltagere, der hidtil har gennemført Bestyrelsesuddannelsen, er:

 • 34 % har mere end 5 års bestyrelseserfaring, 43 % har mellem 1 – 5 års bestyrelseserfaring, og 23 % er uden bestyrelseserfaring.
 • 72 % arbejder i direktion og ledelse, 18 % i rådgiver- og stabsfunktioner, og 10 % er fuldtidsbeskæftiget i bestyrelser eller er ejerledere.
 • Gennemsnitsalderen er mellem 50 – 55 år.
 • 38% er kvinder og 62% mænd.

Uddannelsen er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet som obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige med 140 undervisningslektioner.

Pædagogik

Uddannelsen anvender et større antal erfaringsbaserede cases fra dansk erhvervsliv. Undervisning samt diskussioner i grupper og i plenum faciliteres af professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere fra Kromann Reumert og EY. Det pædagogiske udgangspunkt er refleksion og læring baseret på erfaringer fra praksis og forskningsbaseret viden. Undervisningen er på dansk, og de fleste cases er ligeledes på dansk. Uddannelsesforløbet afsluttes med en ”praktisk eksamensopgave”, som både består af en skriftlig og mundtlig del.

Undervisningsteam

Undervisningen ledes af Tine Roed, direktør for CBS Bestyrelsesuddannelserne og Steen Thomsen, professor ved Center for Corporate Governance, CBS. Derudover deltager 12 professorer fra CBS, 20 erfarne bestyrelsesformænd og medlemmer samt 18 rådgivere fra EY og Kromann Reumert.

 • Dato

  CBS Bestyrelsesuddannelsen 2023-1 finder sted mellem den 27. januar 2023 – 10. juni 2023
  Bestyrelsesuddannelsen består af i alt 16 dages undervisning og afvikles over otte måneder. Alle dage er fra 9.00 og til ca. 17.00.

  Dag 1-2: fredag d. 27. og lørdag d. 28. januar 2023
  Dag 3-4: mandag d. 6. og tirsdag d. 7. februar 2023
  Dag 5-6: mandag d. 27 og tirsdag d. 28. februar 2023
  Dag 7-8: fredag d. 17. og lørdag d. 18. marts 2023
  Dag 9-10: mandag d. 17. og tirsdag d. 18. april 2023
  Dag 11-12: mandag d. 8. og tirsdag d. 9. maj 2023
  Dag 13-14: onsdag d. 24. og torsdag d. 25. maj 2023
  Dag 15: fredag d. 9. juni 2023
  Dag 16 – eksamen: lørdag d. 10 juni 2023
  Eksamensbevisoverrækkelse: Mandag d. 21. august 2023

  Læs mere om hold 2023-2 her. 

 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  Uddannelsen koster 95.000,- DKK ekskl. moms