Bestyrelsesuddannelsen 2021-1

Periode: 29. januar 2021 – 5. juni 2021 | Holdet er fuldtegnet, skriv for venteliste

Formål

Formålet med bestyrelsesuddannelsen er at give et 360 graders perspektiv på bestyrelsens opgaver, problemstillinger og relationer. Uddannelsen er målrettet bestyrelsesmedlemmer samt direktører, rådgivere og andre, der vil bidrage med kvalificeret bestyrelsesarbejde, og/eller som ønsker at komme i gang med en bestyrelseskarriere.

Programmet er udviklet i dialog med erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv samt CBS professorer og partnere i Kromann Reumert og EY.

Udbytte

 • Overblik over bestyrelsens opgaver og problemstillinger
 • Konkrete værktøjer og kompetencer til brug for professionelt bestyrelsesarbejde
 • Erfaringsudveksling og dialog om ”What do Boards do, what should Boards be doing” baseret på et stort antal cases
 • Inspiration fra erfarne bestyrelsesmedlemmer, professorer og rådgivere i dansk erhvervsliv
 • Træning af samspillet i bestyrelsen, samt bestyrelsen og direktionen imellem

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig alle, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i såvel børsnoterede som privat og offentligt ejede selskaber og organisationer.

Profilen for de 644 deltagere, der hidtil har gennemført Bestyrelsesuddannelsen, er:

 • 34 % har mere end 5 års bestyrelseserfaring, 44 % har mellem 1 – 5 års bestyrelseserfaring, og 23 % er uden bestyrelseserfaring.
 • 71 % arbejder i direktion og ledelse, 19 % i rådgiver- og stabsfunktioner, og 10 % er fuldtidsbeskæftiget i bestyrelser eller er ejerledere.
 • Gennemsnitsalderen er mellem 50 – 55 år.

Pædagogik

Uddannelsen anvender et større antal erfaringsbaserede cases fra dansk erhvervsliv. Undervisning samt diskussioner i grupper og i plenum faciliteres af professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere fra Kromann Reumert og EY. Det pædagogiske udgangspunkt er refleksion og læring baseret på erfaringer fra praksis og forskningsbaseret viden. Undervisningen er på dansk, og de fleste cases er ligeledes på dansk. Uddannelsesforløbet afsluttes med en ”praktisk eksamensopgave”, som både består af en skriftlig og mundtlig del.

Undervisningsteam

Undervisningen ledes af Tom Jacobsgaard, direktør for CBS Bestyrelsesuddannelserne og Steen Thomsen professor ved Center for Corporate Governance, CBS. Derudover deltager 12 professorer fra CBS, 20 erfarne bestyrelsesformænd og medlemmer samt 18 rådgivere fra EY og Kromann Reumert.

Se hele CBS Bestyrelsesuddannelsernes faculty

 • Dato

  CBS Bestyrelsesuddannelsen 2021-1 finder sted den 29. januar – 5. juni 2021.

  Bestyrelsesuddannelsen består af i alt 16 dages undervisning og afvikles over 5 måneder. Alle dage er fra 9.00 og til ca. 17.00.

  Modul 1: 29. – 30. januar 2021
  Modul 2: 8. – 9. februar 20201
  Modul 3: 25. – 26. februar 2021
  Modul 4: 8. – 9. marts 2021
  Modul 5: 22. – 23. marts 2021
  Modul 6: 12. – 13. april 2021
  Modul 7: 26. – 27. april 2021
  Modul 8: 4. – 5. juni 2021

 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  Uddannelsen koster 80.000,- DKK ekskl. moms.