CBS Executive bestyrelsesuddannelsen 2019-2

Periode: 6. september 2019 – 18. januar 2020

Formål

Formålet med bestyrelsesuddannelsen er at give et 360 graders perspektiv på bestyrelsens opgaver, problemstillinger og relationer. Uddannelsen er målrettet bestyrelsesmedlemmer samt direktører, rådgivere og andre, der vil bidrage med kvalificeret bestyrelsesarbejde og/eller som ønsker at komme i gang med en bestyrelseskarriere.

Programmet er udviklet i dialog med erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv samt CBS professorer og partnere i Kromann Reumert og EY.

Udbytte

 • Overblik over bestyrelsens opgaver og problemstilling
 • Konkrete værktøjer og kompetencer til brug for professionelt bestyrelsesarbejde
 • Erfaringsudveksling og dialog om ”What do Boards do, what should Boards be doing” baseret på et stort antal cases
 • Inspiration fra erfarne bestyrelsesmedlemmer, professorer og rådgivere i dansk erhvervsliv
 • Træning af samspillet i bestyrelsen, samt bestyrelsen og direktionen imellem

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig alle, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde, i såvel børsnoterede som privat og offentligt ejede selskaber og organisationer.

Profilen for de 200 deltagere, der hidtil har gennemført Bestyrelsesuddannelsen, er:

 • 32 % har mere end 5 års bestyrelseserfaring, 45 % har mellem 1 – 5 års bestyrelseserfaring og 24 % er uden bestyrelseserfaring.
 • 63 % arbejder i direktion og ledelse, 27 % i rådgiver og stabsfunktioner og 10 % er fuldtidsbeskæftiget i bestyrelser eller er ejerledere.
 • Gennemsnitsalderen er mellem 50 – 55 år.

Pædagogik

Uddannelsen anvender et større antal erfaringsbaserede cases fra dansk erhvervsliv. Undervisning samt diskussioner i grupper og i plenum faciliteres af professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere fra Kromann Reumert og EY. Det pædagogiske udgangspunkt er refleksion og læring baseret på erfaringer fra praksis og forskningsbaseret viden. Undervisningen er på dansk, og de fleste cases er ligeledes på dansk. Uddannelsesforløbet afsluttes med en ”praktisk eksamensopgave”, som består både af en skriftlig og mundtlig del.

Undervisningsteam

Undervisningen ledes af Tom Jacobsgaard, direktør for CBS Bestyrelsesuddannelserne og Steen Thomsen professor ved Center for Corporate Governance, CBS. Derudover deltager 12 professorer fra CBS, 20 erfarne bestyrelsesformænd og medlemmer samt 18 rådgivere fra EY og Kromann Reumert.

Se hele CBS Bestyrelsesuddannelsernes faculty

 • Dato

  CBS Bestyrelsesuddannelsen 2019-2 finder sted den 6. september – 18. januar 2020.

  Bestyrelsesuddannelsen består af i alt 16 dages undervisning og afvikles over 5 måneder. Alle dage er fra 9.00 og til ca. 17.00.

  Modul 1: 6. – 7. september 2019

  Modul 2: 16. september 2019

  Modul 3: 23. september 2019

  Modul 4: 30. september 2019

  Modul 5: 7. oktober 2019

  Modul 6: 25. – 26. oktober 2019

  Modul 7: 4. november 2019

  Modul 8: 18. november 2019

  Modul 9: 2. december 2019

  Modul 10: 9. december 2019

  Modul 11: 10. – 11. januar 2020

  Modul 12: 17. – 18. januar 2020

 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  Uddannelsen koster 75.000,- DKK ekskl. moms.