Bestyrelsesuddannelsen 2024-3

Periode: 23. august 2024 – 3.marts 2025

Formål

Formålet med bestyrelsesuddannelsen er at give et 360 graders perspektiv på bestyrelsens opgaver, problemstillinger og relationer. Uddannelsen er målrettet bestyrelsesmedlemmer samt direktører, rådgivere og andre, der vil bidrage med kvalificeret bestyrelsesarbejde, og/eller som ønsker at komme i gang med en bestyrelseskarriere.

Programmet er udviklet i dialog med erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv samt CBS professorer og partnere i Kromann Reumert og EY.

Udbytte

 • Overblik over bestyrelsens opgaver og problemstillinger
 • Konkrete værktøjer og kompetencer til brug for professionelt bestyrelsesarbejde
 • Erfaringsudveksling og dialog om ”What do Boards do, what should Boards be doing” baseret på et stort antal cases
 • Inspiration fra erfarne bestyrelsesmedlemmer, professorer og rådgivere i dansk erhvervsliv
 • Træning af samspillet i bestyrelsen, samt bestyrelsen og direktionen imellem

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig alle, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i såvel børsnoterede som privat og offentligt ejede selskaber og organisationer.

Profilen for de 771 deltagere, der hidtil har gennemført Bestyrelsesuddannelsen, er:

 • 34 % har mere end 5 års bestyrelseserfaring, 43 % har mellem 1 – 5 års bestyrelseserfaring, og 23 % er uden bestyrelseserfaring.
 • 72 % arbejder i direktion og ledelse, 18 % i rådgiver- og stabsfunktioner, og 10 % er fuldtidsbeskæftiget i bestyrelser eller er ejerledere.
 • Gennemsnitsalderen er mellem 50 – 55 år.
 • 38% er kvinder og 62% mænd.

Uddannelsen er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet som obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige med 140 undervisningslektioner.

Pædagogik

Uddannelsen anvender et større antal erfaringsbaserede cases fra dansk erhvervsliv. Undervisning samt diskussioner i grupper og i plenum faciliteres af professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere fra Kromann Reumert og EY. Det pædagogiske udgangspunkt er refleksion og læring baseret på erfaringer fra praksis og forskningsbaseret viden. Undervisningen er på dansk, og de fleste cases er ligeledes på dansk. Uddannelsesforløbet afsluttes med en ”praktisk eksamensopgave”, som både består af en skriftlig og mundtlig del.

Undervisningsteam

Undervisningen ledes af Tine Roed, direktør for CBS Bestyrelsesuddannelserne og Steen Thomsen professor ved Center for Corporate Governance, CBS. Derudover deltager 12 professorer fra CBS, 40 erfarne bestyrelsesformænd og medlemmer samt 19 rådgivere fra EY og Kromann Reumert.

 • Dato

  CBS Bestyrelsesuddannelsen 2024-3 finder sted følgende dage fra 09.00-17.00, ofte med efterfølgende reception og networking:

  Dag 1-2: fredag d. 23. og lørdag d. 24. august 2024

  Dag 3-4: torsdag d. 19. og fredag d. 20. september 2024

  Dag 5-6: mandag d. 7. og d. 8. oktober 2024

  Dag 7-8: torsdag d. 7. og fredag d. 8. november 2024

  Dag 9-10: torsdag d. 21 og fredag d. 22 november 2024

  Dag 11-12: mandag d. 9 og tirsdag d. 10. december 2024

  Dag 13-14: mandag d. 13. og tirsdag d. 14. januar 2025

  Dag 15-16 – eksamen: fredag d. 24. og lørdag d. 25. januar 2025

  Eksamensbevisoverrækkelse: Mandag d. 3. marts 2025 (17.30-20.00)

 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  Uddannelsen koster 120.000,- DKK ekskl. moms.