Bestyrelsesarbejde i Startups og Scaleups i samarbejde med Danish Business Angels

6.-7. marts og 2. april 2024

Bestyrelsesarbejde i Startups og Scalesups

At være bestyrelsesmedlem og investor i startups og scaleups er en vigtig og udfordrende opgave. Selskabets interesse og den langsigtede værdiskabelse kan være vanskeligt at holde i fokus i bestyrelseslokalerne, når der er uklarhed om strategi, usikkerhed om den næste finansieringsrunde og forvirring i rollefordelingen mellem founders, bestyrelse og investorer.

Danish Business Angels har i samarbejde med CBS Bestyrelsesuddannelserne udviklet en bestyrelsesuddannelse for business angels og andre bestyrelsesmedlemmer i startups og scaleups. Bestyrelsesuddannelsen har fokus på modeller og værktøj, der fremmer værdiskabende bestyrelsesarbejde, og som baserer sig på viden og erfaringer om bestyrelsens væsentligste opgaver, problemstillinger og dilemmaer i startup og scaleup virksomheder. Deltagerne bliver del af en læringsproces med undervisningsteams bestående af professorer, business angels, bestyrelsesmedlemmer og founders, der inspirerer og udfordrer deltagerne med udgangspunkt i case diskussioner fra startup og scaleup miljøet.

Undersøgelser viser, at virksomheder, som har professionaliseret bestyrelsesarbejdet og opmærksomhed på rollefordeling og samspil mellem ejere, bestyrelse og ledelse, er i stand til at vokse hurtigere, skabe højere afkast og mere relevante finansieringsmuligheder. Det er en afgørende kompetence, at business angels og bestyrelsesmedlemmer har viden om selskabslov og corporate governance og opbygger erfaringer om værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsesuddannelsen er udviklet af CBS Bestyrelsesuddannelserne i tæt samarbejde med Danish Business Angels og med erfarne CBS professorer, bestyrelsesmedlemmer, business angels og founders samt rådgivere fra EY og Kromann Reumert i faculty teamet.

Emner som bliver behandlet

 • Bestyrelser og Corporate Governance: lovgivning og ansvarsområder
 • Bestyrelsen, ejerne og interessenterne (”Owners Plan”)
 • Rolledilemmaer og uenigheder mellem ejerne
 • Bestyrelsens rolle, best practice og dilemmaer i strategiarbejdet
 • Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og bestyrelsesdynamikker
 • Bestyrelses- og bestyrelsesmødeevaluering
 • Bestyrelsen i vanskeligheder – krisehåndtering & kriseledelse
 • Supervision – det finansielle overblik og finansielle beslutninger
 • Værdiskabelse og forretningsudvikling
 • Internationalt kapitalmarked og finansieringsrunder

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig fortrinsvis til business angels, men har værdi for alle, som har en ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i startups og scaleups f.eks. foundere, venture capital managers, family offices, samt rådgivere tæt knyttet til miljøet.

Deltagerne efterspørger typisk værktøjer og viden om mere værdiskabende bestyrelsesarbejde, som de kan kombinere med deres egne erfaringer fra startups and scaleups.

 • Dato

  Bestyrelsesarbejde i Startups & Scaleups 2024

  Onsdag d. 6. marts 09:00 – 17:30
  Velkomst-reception 17:30 – 18:30

  Torsdag d. 7. marts 09:00 – 17.30

  Tirsdag d. 2. april 09:00 – 17:30
  Diplomoverrækkelse 17:30 – 19:00

 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  Medlemmer af Danish Business Angels
  17.500,- DKK ekskl. moms

  Normal pris
  24.000,- DKK ekskl. moms