Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder

Hold 2021-1: 10. februar 2021 – 18. april 2021 (fuldtegnet) | Hold 2021-2: 28. september 2021 – 3. december 2021

Formål

MMV bestyrelseskurset forener erfaringsbaseret praksis fra bestyrelseslokalerne med forskningsbaseret viden i mindre og mellemstore virksomheder. Formålet med bestyrelsesuddannelsen for mindre, mellemstore og ejerledede virksomheder (MMV) er at give bestyrelsesmedlemmer og ejerledere grundlæggende viden og erfaring med væsentlige opgaver, problemstillinger og udfordringer, som et bestyrelsesmedlem møder i mindre og mellemstore virksomheder.

Undersøgelser viser, at virksomheder, som arbejder professionelt med bestyrelse og ledelse, træffer bedre beslutninger og fremmer værdiskabelsen.

Virksomheder med en professionel bestyrelse er mere udviklingsorienterede og er bedre til at vækste. Men der er også undtagelser – en ekstern bestyrelse er ikke i sig selv garanti for vækst og udvikling. Det kræver, at ejere og bestyrelse har viden og kendskab til, hvordan man får fokus på det værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Uddannelsen er udviklet af CBS Executive og CBS professorer i dialog med erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv og partnere i EY og Kromann Reumert.

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig til alle, der har ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i mindre, mellemstore og ejerledede virksomheder.

Uddannelsen er rettet mod bestyrelsesmedlemmer, der enten har begrænset erfaring med bestyrelsesarbejdet eller efterspørger værktøjer og viden om mere værdiskabende bestyrelsesarbejde samt mod ejerledere, som overvejer etablering af en ekstern bestyrelse, eller som kan se en mulighed for udviklingen af det nuværende bestyrelsesarbejde.

Udbytte

 • Overblik over bestyrelsens opgaver og problemstilling
 • Konkrete værktøjer og kompetencer til brug for professionelt bestyrelsesarbejde
 • Erfaringsudveksling og dialog om, hvad bestyrelser bør gøre og hvordan – baseret på cases
 • Inspiration fra erfarne bestyrelsesmedlemmer, professorer og rådgivere i dansk erhvervsliv

Pædagogik

Alle emner er bygget op omkring erfaringsbaserede cases og detagernes arbejde med ”virkelige” problemstillinger og dilemmaer fra bestyrelseslokalerne i mindre og mellemstore virksomheder. Dialogen med professorer og bestyrelsesformænd giver deltagerne en enestående træning i håndtering af bestyrelsens mest udfordrende opgaver og beslutningssituationer – inden mødet med disse i praksis. Desuden testes referencerammer og teori, og erfaring perspektiveres.

Undervisningsteam

Undervisning samt case-sessions i grupper og plenum faciliteres af CBS professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere fra Kromann Reumert og EY.

Se hele CBS Bestyrelsesuddannelsernes faculty

 • Dato

  Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder 2021-1

  Dag 1: Onsdag den 10. februar 2021, kl. 13.00 – 18.00
  Dag 2: Tirsdag den 2. marts 2021, kl. 09.00 – 17.30
  Dag 3: Onsdag den 7. april 2021, kl. 09.00 – 17.30
  Dag 4: Onsdag den 28. april 2021, kl. 13.00 – 17.30

  Bestyrelsesarbejde i Mindre og Mellemstore Virksomheder 2021-2

  Dag 1: Onsdag d. 28. september 2021 kl. 13.00 – 18.00
  Dag 2: Tirsdag d. 26. oktober 2021 kl. 09.00 – 17.30
  Dag 3: Torsdag d. 11. november 2021 kl. 09.00 – 17.30
  Dag 4: Fredag d. 3. december 2021 kl. 13.00 – 17.30

 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  Uddannelsen koster 21.000,- DKK ekskl. moms