Grundkursus for Bestyrelsesmedlemmer – Bank og Realkredit

Forår: Dag 1 & 2: 23. – 24. januar | Dag 3 & 4: 6. – 7. marts | Dag 5: 18. april 2018
Efterår: Dag 1 & 2: 20. – 21. september | Dag 3 & 4: 12. – 13. november | Dag 5: 6. december 2018

Formål

Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer i finansielle virksomheder introducerer nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at kunne varetage bestyrelseshverv i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.

Grundkurserne underviser i bestyrelsens overvejelser og beslutninger om væsentlige opgaver og problemstillinger for finansielle selskaber. Kurserne ligger vægt på at de særlige forhold, der gør sig gældende for banker og realkreditinstitutter henholdsvis pensionsselskaber og forsikringsselskaber og forener lovmæssige rammer med forskningsbaseret viden og erfaringer fra bestyrelseslokalerne.

Det er grundkursernes ambition at kunne bidrage til udvikling af det generelle kompetenceniveau i bestyrelser i penge- og realkreditinstitutter og forsikringsselskaber samt at bestyrelsernes fokus på værdiskabelse, risikostyring, governance og best practice bestyrelsesarbejde øges.

Udbytte

Grundkurserne består af 5 undervisningsdage (2 dage, 2 dage og 1 dag) fordelt over nogle måneder. Uddannelsen giver overblik over bestyrelsens væsentligste opgaver og problemstillinger, indsigt i bestyrelsens rolle og samspil med ejere, stakeholders og ledelse samt træning i konkrete metoder og værktøjer. Målsætningen er, at deltagerne skal kunne anvende viden og nye kompetencer i bestyrelsesmøder og i øvrigt i varetagelse af bestyrelsens opgaver og ansvar.

Der lægges vægt på tværfaglighed og helhedsforståelse samt på de lovmæssige rammer og samfundsmæssige vilkår for bestyrelsens arbejde med værdiskabelse, strategi og risikostyring.

Emner

Bestyrelsens opgaver og ansvar, de lovgivningsmæssige rammer for indretning af et pengeinstitut, realkreditinstitut og/eller et forsikringsselskab, herunder ledelsesbekendtgørelserne for de enkelte virksomhedstyper og arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion, krav til risikostyring, de forskellige risikotyper herunder kreditrisici, operationelle risici og markedsrisici, solvens og likviditetskrav, funding, reassurance, regnskab og revision, rapportering og krav til compliancefunktionen, principper for Corporate Governance og best practice bestyrelsesarbejde.

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, dialog, case diskussioner og perspektivering samt hjemmearbejde i begrænset omfang. Der lægges afgørende vægt på deltagernes aktive deltagelse og erfaringer.

Undervisningsteam

Undervisningen varetages af undervisere med et meget højt kompetence- og erfaringsniveau. Professorer fra Københavns Universitet (KU) og Copenhagen Business School (CBS) i tæt samarbejde med rådgivere fra Kromann Reumert og EY samt erfarne bestyrelsesmedlemmer og direktører med baggrund og erfaring fra den finansielle sektor. Der vil er altid en professor, en bestyrelsesformand eller tilsvarende topleder samt en rådgiver til stede samtidigt i undervisningslokalet.

Se hele CBS Bestyrelsesuddannelsernes faculty

 • Dato

  BANK & REALKREDITINSTITUTTER 2018-1

  • Dag 1: Tirsdag, 23. januar
  • Dag 2: Onsdag, 24. januar
  • Dag 3: Tirsdag, 6. marts
  • Dag 4: Onsdag, 7. marts
  • Dag 5: Onsdag, 18. april

  BANK & REALKREDITINSTITUTTER 2018-2

  • Dag 1: Torsdag, 20. september
  • Dag 2: Fredag, 21. september
  • Dag 3: Mandag, 12. november
  • Dag 4: Tirsdag, 13. november
  • Dag 5: Torsdag, 6. december
 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg.

 • Pris

  Uddannelsen koster 30.000,- ekskl. moms.