Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder – Bank og Realkredit

Forår 2022-1: 2. marts – 18. maj 2022 | Efterår 2022-2: 26. september – 15. december 2022

Bestyrelsesarbejde i Finansielle Virksomheder er Godkendt af Finanstilsynet.

Formål

Bestyrelsesarbejde i finansielle virksomheder introducerer nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer til opdateret viden og indføring i kompetencer, som er nødvendige for fremadrettet at kunne varetage bestyrelseshverv i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og lignende.

Kurset underviser i bestyrelsens overvejelser og beslutninger om væsentlige opgaver og problemstillinger for finansielle selskaber. Kurset lægger vægt på de særlige forhold, der gør sig gældende for banker og realkreditinstitutter samt forener lovmæssige rammer med forskningsbaseret viden og erfaringer fra bestyrelseslokalerne.

Det er kursets ambition at kunne bidrage til udvikling af det generelle kompetenceniveau i bestyrelser i penge- og realkreditinstitutter og lignende samt øge bestyrelsernes fokus på værdiskabelse, risikostyring, governance og best practice bestyrelsesarbejde.

Udbytte

Kurset består af 5 undervisningsdage (2 dage, 2 dage og 1 dag) fordelt over nogle måneder. Uddannelsen giver overblik over bestyrelsens væsentligste opgaver og problemstillinger, indsigt i bestyrelsens rolle og samspil med ejere, stakeholders og ledelse samt træning i konkrete metoder og værktøjer. Målsætningen er, at deltagerne skal kunne anvende viden og nye kompetencer i bestyrelsesmøder og i øvrigt i varetagelse af bestyrelsens opgaver og ansvar.

Der lægges vægt på tværfaglighed og helhedsforståelse samt på de lovmæssige rammer og samfundsmæssige vilkår for bestyrelsens arbejde med værdiskabelse, strategi og risikostyring.

Deltagere på Bestyrelsesarbejde i Bank & Realkreditinstitutter vil automatisk blive medlem af Alumni Finans, hvor der årligt inviteres til 2-3 arrangementer.

Deltagerprofil

Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder eller har en ambition om at arbejde professionelt med bestyrelsesarbejde i denne branche. Kurset er også relevant for en bredere kreds end kun bestyrelsesmedlemmer f.eks. direktører og ledende medarbejdere med samspil til bestyrelsen (revisionschefer, chefjurister, chief risk officers, investeringschefer, sekretariatschefer, myndigheder, advokater og andre rådgivere).

Uddannelsen er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet som obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige (58 lektioner).

Emner

Blandt de temaer, der vil indgå på kurset, er:

 • Bestyrelsens opgaver og ansvar
 • De lovgivningsmæssige rammer for indretning af et pengeinstitut, realkreditinstitut og lignende
 • Ledelsesbekendtgørelserne for de enkelte virksomhedstyper og arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion
 • Krav til risikostyring, de forskellige risikotyper herunder kreditrisici, operationelle risici og markedsrisici
 • Solvens og likviditetskrav
 • Funding
 • Reassurance
 • ESG, sustainable finance
 • Regnskab og revision
 • Rapportering og krav til compliancefunktionen
 • IT og digitalisering
 • IT-sikkerhed
 • Principper for Corporate Governance og best practice bestyrelsesarbejde

Undervisningen er en kombination af forelæsninger, dialog, case diskussioner og perspektivering samt hjemmearbejde i begrænset omfang. Der lægges afgørende vægt på deltagernes aktive deltagelse og erfaringer. Deltagerne modtager efterfølgende bevis på gennemført uddannelse.

Undervisningsteam

Undervisningen varetages af undervisere med et meget højt kompetence- og erfaringsniveau. Professorer fra Københavns Universitet (KU) og Copenhagen Business School (CBS) i tæt samarbejde med rådgivere fra Kromann Reumert og EY samt erfarne bestyrelsesmedlemmer og direktører med baggrund og erfaring fra den finansielle sektor. Der er altid en professor, en bestyrelsesformand eller tilsvarende topleder samt en rådgiver til stede samtidigt i undervisningslokalet.

På hvert kursus medvirker et undervisningsteam på flere end 30 personer, som giver præsentationer, medvirker i case-diskussioner og som sikrer perspektivering til bestyrelsens ansvar, opgaver, relationer og dilemmaer.

CBS Bestyrelsesuddannelserne har gennemført finansielle bestyrelsesuddannelser siden 2017. Indtil nu har flere end 500 deltagere gennemført bestyrelsesuddannelserne Investeringsforeninger, administrationsselskaber og kapitalforvaltere samt Bank & Realkredit og Pension & Forsikring (godkendt af Finanstilsynet).

 • Dato

  BANK & REALKREDITINSTITUTTER 2022-1 forår

  • Dag 1: Onsdag den 2. marts 2022
  • Dag 2: Torsdag den 3. marts 2022
  • Dag 3: Onsdag den 6. april 2022
  • Dag 4: Torsdag den 7. april 2022
  • Dag 5: Onsdag den 18. maj 2022

  BANK & REALKREDITINSTITUTTER 2022-2 efterår

  • Dag 1: Mandag den 26. september 2022
  • Dag 2: Tirsdag den 4. oktober 2022
  • Dag 3: Onsdag den 23. november 2022
  • Dag 4: Torsdag den 24. november 2022
  • Dag 5: Torsdag den 15. december 2022
 • Sted

  CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

 • Pris

  Uddannelsen koster 35.000,- ekskl. moms