Board Leadership Masterclass

Periode: 21. – 23 juni 2017 og 24. – 25. august 2017

Formål

Formålet med Board Leadership Masterclass er at bidrage til en professionalisering af bestyrelsesarbejdet i Danmark. Programmet er udviklet i samarbejde med nøglepersoner fra bestyrelsesmiljøet i toppen af dansk erhvervsliv og partnere i Kromann Reumert og EY. Det er bygget op omkring erfaringsbaserede cases med fokus på ledelse, strategi og værdiskabelse i bestyrelsesarbejdet.

Udbytte

Erfaringsudveksling og dialog om ”What do Boards do, what should Boards be doing” baseret på et stort antal cases. Inspiration fra faciliterende undervisningsteams bestående af erfarne bestyrelsesformænd, professorer og toprådgivere i dansk erhvervsliv.

Styrkelse af egne kompetencer og en generel professionalisering af bestyrelsesarbejde.

Deltagerprofil

Board Leadership Masterclass er målrettet bestyrelsesmedlemmer med betydelig bestyrelseserfaring, som ønsker at blive endnu bedre, men har begrænset tid.

Emner

Board Dynamics, Board and CEO, Strategy, Active Ownership and Shareholder Value, the Business and the Customers, Financial Management, Monitoring Company Performance, the Board and M&A, Handling the Owners, Globalization, Liability issues.

Undervisningsteam

Uddannelsen anvender et større antal erfaringsbaserede cases fra dansk erhvervsliv. Undervisning samt diskussioner i grupper og plenum faciliteres af professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere fra Kromann Reumert og EY. Det pædagogiske udgangspunkt er refleksion og læring baseret på erfaringer fra praksis og forskningsbaseret viden.

Erfaring fra bestyrelseslokalerne

Ole Andersen, Göran Ando, Birgit Aagaard-Svendsen, Søren Bjerre-Nielsen, Jeppe Christiansen, Christian Frigast, Jim Hagemann Snabe, Henrik Heideby, Henning Kruse Petersen, Lars Liebst, Lars Nørby Johansen, Birgit Nørgaard, Marianne Philip, Sten Scheibye, Peter Schütze og Thomas Thune Andersen.

Professorer 

Steen Thomsen, Majken Schultz, Thomas Ritter og Thomas Plenborg.

Rådgivere

Partnere fra Kromann Reumert og EY: Anders Lavesen, Frank Bøggild, Jesper Koefoed, Jens L. Mosbek, Jesper Ridder Olsen, Peter Gath, Peter Ketelsen og Torben Bender.

  • Dato

    2017 holdet finder sted den 21. – 23. juni og den 24. – 25. august 2017.

  • Sted

    CBS Executive, Porcelænshaven 22, 2000 Frederiksberg

  • Pris

    Uddannelsen koster 60.000,- DKK ekskl. moms.